LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Doložení místa bydliště
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Wed, 7 Jan 2015 10:04:25 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

obecně: to co píšete, většinou dává smysl (i když musí člověk číst
pečlivě a pozorně), potíž je v tom, že dost lidí je postiženo tzv.
provozní slepotou, tj. udržují v chodu systémy a instituce, které se
jim mění pod rukama (nebo se mění jejich okolí) a oni na to jsou
schopni reagovat jen velmi omezeně, protože většinu energie vyplýtvají
na udržování dosavadního modelu, který se už přežil. To se netýká jen
našeho oboru, to je jev celospolečenský, který sahá od těch nejnižších
pater (vlastně my všichni, jednotlivci - např. nezaměstnaní, kteří si
myslí, že jim "někdo" /stát/ najde zaměstnání - zaměstnání ale
postupně mizí, nicméně práce zůstává - to je na jinou debatu, některé
otázky hezky zodpovězny zde:
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/6.1.2015/ - níže
odkazuji jako "Švihlíková") přes obecní správy a instituce
nejrůznějšího druhu až po vládu ČR.
Otázka je, co s tím. Asi nejhorší varianta by byla, kdyby vše zatuhlo
v aktuálním stavu. To se snad nestane. Druhá cesta je cesta evoluce,
kdy se dosavadní instituce a modely postupně promění v něco lepšího.
Nebude-li tento proces dostatečně rychlý (sic! - jde o postupný
vývoj), dojde k revoluci, kdy nespokojené vrstvy obyvatelstva získají
postupně (nebo najednou - tomu ale moc nevěřím) větší a větší moc ve
společnosti a udělají si věci po svém. V malém jsme to už viděli při
posledních volbách: v Brně se dostalo na radnici hollanovské
recesistické sdružení, celorepublikově uspěli (nebo alespoň vyrostli)
piráti (myslím Česká pirátská strana), na druhou stranu: (bohužel)
volby (de facto) vyhrálo Babišovo ANO, které umně využilo touhu lidí
po změně, ale fruktifikovalo ji ve svůj prospěch, i když to zatím
vypadá jinak.

Ale dost politologie (nebo hospodských keců, dle libosti) a k některým
konkrétním vybraným okruhům:

> mínění) přes úžasné rozvíjející aktivity mnoha a mnoha kolegů na základní
> myšlenku: dostat libovolné již se v knihách či časopisech a novinách (ale
> ve spolupráci s archivy a matrikami a dalšími archivními organizacemi i
> kronikách, městských knihách a pod. materiálech) vyskytující snímky o
> stavu světa a poznání ke každičkému zájemci o načerpání informací.

Zatím, objektivně nahlíženo, se tomuto kladou spíše překážky, přestože
se deklaruje opak a byť kolegové z oboru mají pocit, že pro věc dělají
maximum. Je to dané i právní prostředním, ve kterém se pohybujeme,
jenže jedna věc je myslet jako byrokrat, a druhá věc využívat
stávající právní rámec pro dobro věci, tedy v posledku pro dobro
konkrétních lidí, ne nějakého aparátu (příklad s tím neexistujícím
trvalým bydlištěm a zde už 2x odkazovaný link jsou toho hezkým
příkladem). A třeba jej (ten právní rámec) i občas malinko překonat
metodami guerrilovými či jinými. Vzpomínám si, jaký poprask způsobilo,
když na scénu vstoupili Guerrilla Readers - http://www.greaders.cz/ ,
kteří pravda nepřekračovali právní rámec, ale "jen" zatuhlé představy
o tom, jak má vypadat knihovna, jak se má chovat knihovník apod.
Nepokusíme-li se o něco takového, pak už nám zbývá jen četba Haškovy
travestie "Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích
zákona".

> bych, že zbavit se části konzervativního a leckde nezdravě patriotického
> přístupu bude tak dlouhý proces, že si i bez jeho utužování vystačíme s
> tím, co je ;) a kromě čistě profesních úkolů, které nás čekají a byly již
> přijaty za své, je zde nepochybně obrovský prostor pro změnu myšlenkového
> paradigmatu ze "s tím stejně nic neuděláš" na "půjde to, tak to uděláme". A
> o tom byly ty vsuvky k původní nosné otázce ;)

To je skutečně práce na léta, spíše desetiletí. Viz i odkazovaná Švihlíková.

> já bych to rozšířil: proč si nemohou na většině obecních úřadů občané bez
> domova třeba vyprat a vyžehlit a mezitím i vyměnit "obnošenou knihu" za
> dosud nečtenou na bázi volné směny? Proč Městská knihovna v Praze nakonec
> raději zrušila čítárnu pro ("smradlavé a opíjející se") neregistrované a
> původní prostor užila jinak?

Tak tohle mi fakt připadá ekelhaft. Ještě před rekonstrukcí MKP jsem
zažil, jak si bezdomovec ve studovně vytáhl pěkně tlustou
encyklopedii, položil na stůl, udělal si z ní polštář a při počítání
oveček do ní blaženě slintal.
Takže smradlavá a opilá (ale i jinak ostatní uživatele rušící)
individua v knihovně já osobně fakt nemusím. Když si nějaký blázen
celý den sedí za hromadou knih a cosi si neustále dokola žbrblá, je to
jeho věc, ale pokud někdo závažně inzultuje můj nos (nebo jiné
orgány), nemá v knihovně (ani nikde jinde krom zařízení k tomu
určených) co dělat. Do tramvaje taky nemůžete nastoupit zablácení od
hlavy k patě, smradlaví, se zmrzlinou nebo s hlasitou hudbou. Nevím,
proč by se tato (někdy nepsaná) pravidla společenského soužití neměla
dodržovat ausgerechnet v knihovnách. Knihovny zároveň nejsou
instituce, které by měly otázku bezdomovectví (teď myslím toho
pouličního) řešit...

> demand, pokud jsou v reálu pouhou fraškou na dostupnost, kvalitu i rychlost
> (pohledem koncového uživatele, ne "zaměstnance, který aktivitu realizuje"),
> zatímco v mediálních sítích už dávno koluje zdigitalizováno cokoliv, po čem
> je aktuální poptávka...

Proč? Protože instituce mají své tempo a přestože jednotlivci už to
vidí, instituci jako celku to ještě nedochází. Viz též zákony prof.
Parkinsona.

> Proč si někdo myslí, že zastaví sdílení informace
> nejrychlejším současným způsobem jenom setrvačností jakéhosi ostentativně
> vnitřně podstatnou masou společnosti nepřijatého (leckdy ani netušeného)
> zákona, bez schopnosti využít setrvačné hmotnosti právního systému k rychlé
> (ano, tady si trochu nefyzikálně "protimyslím") implementaci partnerského a
> napříč společenskými vrstvami akceptovatelného modelu (nebo méně oblačně:
> smysluplně-tržního modelu pro uživatele)?

Proč? Protože primárně nestojí na straně uživatelů, ale na straně
předpisů, systému, výběrčích autorských poplatků etc., doplňte dle
libosti. Znovu Švihlíková, která totéž říká o politicích.

> To, že se věci masově dějí, je nezpochybnitelným obrazem reality, a jemně
> řízený tento tok událostí v duchu nice-to-have by rozhodně nebyl naváděním k
> anarchii.

To rozhodně ne, ale musíte počítat s kartami odvahy, jasnozřivosti,
statečnosti, moudrosti, spravedlnosti etc., na druhé straně lenosti,
zoufalství, pohodlnosti, zaslepenosti etc. Jakmile první strana
převáží druhou, máme vyhráno. Mezitím se lze jezdit utěšovat do Kuksu,
ale prosím do lapidária, před hospitálem jsou jen kopie.

> Jestli má např. každý zajímající se student VŠ čekat 10-14 dní na
> experimentální službu navíc celkem draze realizované dodávky elektronické
> učebnice násobeno počtem zdrojů předložených ke studiu v semestru, a ještě k
> tomu bez oborového úplného pokrytí, když si dokáže sehnat a následně zdarma
> na principu sdílení rozšířit tutéž informaci v řádu dvou - tří dnů mezi
> všechny potřebné, tak tu máme realitu versus netržní protektivní
> mechanismus.

Výstižnější popis současného stavu jsem ještě nečetl.

> mnoha jinými ekonomicky uvažujícími lidmi, potřebu změny principů
> distribuce, přehodnocení hodnoty některých pracností se vzrůstající
> efektivitou práce, a ano, i s určitou regionální nadbytečností; také
> nutnost přehodnocení adorované tržní spravedlnosti k vlastnění nehmotných
> děl (ať již kterékoli právní soustavy) k poněkud méně na hlavu padlým
> ochranám (přesný opak do EU v posledních týdnech importovaných zájmů
> americké autorskoprávní hudební lobby, kde se to dá ještě pochopit, ale bát
> se dědiců autora přispívajícího před sto lety do místního plátku a
> honorovaného za tuto práci v rámci výkonu povolání, je prostě absurdní),

Nelze než souhlasit s celým předchozím textem.

> se sami v této problematice vyznají... kde brát, že...) Často ovšem narážím
> na onu negací vše zahalující rezignaci v otázce "a co byste po těch lidech v
> knihovnách ještě chtěl?", případně "a víš ty vůbec, v jaké jsme jako
> příspěvkovka pozici?", popřípadě "neměli bychom čtenářům strkat všechno až
> pod nos, jsme knihovna, né sociálka".... to je sonda do reálného uvažování
> některých neméně než řídících pracovníků archivních institucí, kteří musí
> uřídit svou knihovnu v reálných podmínkách svých zřizovatelů a jejichž
> energie není nekonečná, byť obdivuhodně velká i tak. Jenže ta vtíravá otázka
> je tu zase: tak tedy KDO, když ne právě řídící pracovníci z titulu svých
> pozic?

To se ptáte zcela případně.

Zdravím

Josef Schwarz


> Dne 6. ledna 2015 22:54 Richter Vít <[log in to unmask]> napsal(a):
>
>> Zkusil jsem si slovy kolegy Khodla popsat současný stav:
>>
>>
>>
>> Podle zdravého selského rozumu je to nyní tak, že úřad = knihovna doposud
>> používá vůči občanům hnusné byrokraticko-restriktivní metody tím, že si
>> předložením občanského průkazu ověří bydliště toho, kdo si chce něco půjčit.
>> Knihovna to činí proto, že chce podchytit vymahatelnost zapůjčených děl, ale
>> hlavně proto, aby naplnila zvrácenou funkci peněz za dlužné výpůjčky jako
>> jeden z nemnoha možných příjmů.
>>
>> A zkusil jsem si pro sebe formulovat návrh na lepší postup:
>>
>>
>>
>> Doporučuje se použít jednoduchou, logickou, efektivní a přátelskou metodu
>> cukru a biče, která spočívá v tom, že ten, kdo si chce něco půjčit, nebude
>> otravován dotazem na adresu bydliště, ale zaplatí buď kauci, kterou mu
>> knihovna vyměří dle ceny publikace nebo si přivede ručitele, který se za něj
>> zaručí (ten se zřejmě prokáže občanským průkazem s adresou a záruční
>> smlouvou).
>>
>>
>>
>> Zkouším si pro sebe udělat závěr: použití kauce i ručitele některé
>> knihovny využívají, ale spíše jako výjimku. Dovolil bych si tvrdit, že
>> využívání stávající byrokraticko-restriktivní metody je pro občany mnohem
>> jednodušší a příjemnější a moc bych si přál, aby se v této věci knihovny
>> (úřady), chovaly nemoderně a konzervativně. Pokud někdo nebude schopen
>> prokázat své bydliště, nechť vůči němu knihovna použije moderní, jednoduché
>> a přátelské metody jako je vybrání kauce nebo přítomnost ručitele, který má
>> v kapse občanku s adresou a záruční smlouvou.
>>
>> Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel:
>> +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email:
>> [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/,
>> http://www.skipcr.cz/
>> ________________________________
>> Od: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [[log in to unmask]]
>> za uživatele Miroslav Khodl [[log in to unmask]]
>> Odesláno: 6. ledna 2015 19:01
>> Komu: [log in to unmask]
>> Předmět: Re: Doložení místa bydliště
>>
>> Dobrý den a pěkný nový rok všem čtenářům cesnetí konference :),
>>
>> docela mne zaujal vznesený dotaz na doložení místa bydliště, tak posílám
>> v plen svou úvahu.
>>
>> Doteď jsem měl trvalé bydliště za nepovinné, a dokonce fakt, že jej
>> nemáte, Vás ze zákona nutí odevzdat i OP, to vše legálně a bez toho, že by
>> měly kvůli tomu vznikat apriorní sankce, což bezpochyby ztráta práva užívat
>> veřejné služby knihoven je.
>>
>> Takže dovozuji, že podmínky vydávání čtenářského průkazu by mohly být v
>> některých knihovnách díky nedokonalosti znalosti a praktického aplikování
>> zákona 133/2000 sb. o evidenci obyvatel ve smyslu § 10, a rovněž nízké
>> četnosti využívání této možnosti námi občany, apriorně diskriminační.
>>
>> Existuje k tématu poměrně provokativní, ale věcně podložený obsažný blog,
>> uvádím odkaz pro zájemce: http://bit.ly/1BGsMHl
>>
>> Selským rozumem vnímám potřebu Úřadu = knihovna podchytit vymahatelnost
>> zapůjčených děl, úhradu za jejich poškození atd., ukazuje se dokonce jakási
>> zvrácená funkce peněz za dlužné výpůjčky jako jeden z nemnoha možných příjmů
>> knihovny..., takže je legitimní se radit o tom, jak tohoto ochranitelského
>> cíle dosáhnout, není dobré k tomu ale vycházet z domněnek, jak se mi to jeví
>> způsobem položení dotazu.
>>
>> Trvám na tom, že mé právo čerpat službu, která byla s touto vizí v obecný
>> občanský prospěch zřízena, nesmí být ohroženo vědomým či nevědomým porušením
>> zákona nadřazeného provoznímu či jinému řádu schválenému zřizovatelem
>> obecně prospěšného čehokoliv. Klauzule odporující nadřazenému principu jsou
>> ve smlouvách apriorně neplatné, byť nemusí být nutně neplatná celá smlouva.
>> V případě provozního řádu očekávám shodný výklad. Nemůžeme tedy po zájemci o
>> získání čtenářského průkazu žádat, aby vlastnil OP a/nebo trvalé bydliště,
>> protože občanství "nevlastněním" těchto existenčních indikátorů není nijak
>> zpochybněno.
>>
>> Na akcích dětí a mládežníků bývá krom fyzické rozcvičky po ránu
>> probouzen vtipnou jednoduchou úlohou i duch logiky, tak třeba najdeme
>> společné řešení, které bude jednoduché, efektivní a přátelské jak ze strany
>> biče, tak stévie :)
>>
>> Začal bych třeba úvahou o ručiteli podobně, jako u dětí, úvahou o složení
>> vratné kauce ve výši reprodukční hodnoty (desetitisícové publikace se
>> zpravidla absenčně stejně nepůjčují a výpůjčku lze vázat výší dobrovolně
>> složené kauce, [lehké profesní off-topic: pro digitalizaci stejně chceme,
>> aby knihovna uměla ocenit předávané svazky ;), je to pro dobro obou stran] )
>> a rozhodně bych naopak odvrhl jako zcela neopodstatněné všechny hnusné
>> byrokraticko-restriktivní metody doporučené minulým odkazem milým mně
>> kolegou Matušíkem ;)
>>
>> Hm... a když jsme se spolu naposledy potkali, bylo to k tématu e-knih.
>> Takže poslední návrh: udělejme konečně něco nepřízemního a neustrašeného s
>> aktuálním AZ a díla ceněná převysoko pro svou pořizovací či historickou
>> hodnotu začněme konečně zpřístupňovat půjčováním čteček nebo PDF/a faximilí
>> pro PC/Tablety a zachovávajících barvu i rozměr tam, kde jsou pro čtečky
>> nevhodné, kde hodnota technologie je vždy nižší než ztráta způsobená
>> zcizením či poškozením. A rovnou paralelně dořešme přístupy autorsky
>> chráněných děl z domovů (byť "netrvalých" ;)) k obsahu Krameriovských
>> digitálních knihoven.
>>
>> Proč bych měl být "jiný čtenář" z domova než z knihovny? Byť jako
>> "insider" občas pociťuji v prostorách knihoven pouze pro ně specifická
>> hnutí vlastní mysli, jako čtenář většinou vznešená :), jsem to pořád já ve
>> své dočasné fyzické schráně, tam, tady, stejně jako Všudybyl... Podstatné
>> snad je, zda jsem řádně registrovaným uživatelem služeb a tedy
>> dohledatelným. Kramerius to vše umí zpřístupnit a autentifikace - autorizace
>> uživatele je pro mnohé knihovny samozřejmostí, takže: NA KOM to vlastně
>> vázne? ;)
>>
>>
>> zdraví
>>
>> Mirek Khodl
>> mj. technologický konzultant (knižní) digitalizace
>>
>> [log in to unmask]
>> [log in to unmask]
>>
>>
>>
>> Dne 6. ledna 2015 13:20 Richter Vít <[log in to unmask]> napsal(a):
>>>
>>> Množí se případy, kdy lidé, kteří se chtějí nechat zaregistrovat jako
>>> čtenáři, nemají v občanském průkazu adresu svého trvalého bydliště. Máte
>>> nějaký ustálený postup, jaké doklady vyžadovat, pokud chce uživatel využívat
>>> absenční služby?
>>>
>>> Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel:
>>> +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email:
>>> [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/,
>>> http://www.skipcr.cz/
>>
>>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager