LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Duha 3/2014
From:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Reply-To:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Date:Mon, 1 Dec 2014 20:25:33 +0100
Content-Type:text/plain

Hezký den,
vážení kolegové,

dovolujeme si vám oznámit, že právě vyšlo třetí číslo časopisu Duha v 
roce 2014.
V hlavním bloku dr. Bohdana Stoklasová informuje o současné situaci 
Centrálního portálu českých knihoven
a další výběr článků připomíná významnou celostátní konferenci Knihovny 
současnosti, která se konala v Olomouci od 9. do 11. září 2014.

Rozhovor s Ladislavem Kurkou v rubrice Dvacet let českého knihovnictví 
se věnuje nejen architektuře českých knihoven
http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-doktorem-ladislavem-kurkou

Dále se dočtete o nové zajímavé službě pro čtenáře se speciálními 
potřebami, za kterou byla Knihovna Jiřího Mahena odměněna diplomem v 
rámci cen Knihovna roku 2014, do zahraničí vás pozveme do Alexandrijské 
knihovny a do knihoven v Severní Karélii
http://duha.mzk.cz/clanky/odborna-staz-v-severni-karelii

Rubrika Konference, akce informuje o konferenci věnované marketingu a 
shrnuje 4 ročníky informačních seminářů NAKLIV
http://duha.mzk.cz/clanky/narodni-seminar-informacniho-vzdelavani-ctyrikrat-pokazde-jinak

V rubrice Informace pro knihovny se věnuje dr. Foberová manažerským 
technikám v 1. dílu textu Nešéfujte, ale veďte. Informace o 
připravovaném bakalářském kurikulu najdete na 
http://duha.mzk.cz/clanky/vytvareni-noveho-bakalarskeho-kurikula-na-kisk-ff-mu

Se svými novými projekty seznamují pracovníci Moravské zemské knihovny
http://duha.mzk.cz/clanky/virtualni-narodni-fonoteka-jako-projekt-moravske-zemske-knihovny-v-brne

Příručku Naučte (se) citovat vám přiblíží recenze
http://duha.mzk.cz/clanky/naucte-se-citovat

V čísle najdete další zajímavé a podnětné články a rubriky.

Třetí číslo časopisu, které právě dostáváte, není posledním v tomto 
roce.
Současně připravujeme tištěnou Duhu, která přinese výběr 
nejdůležitějších článků 28. ročníku.

Děkujeme za vaši spolupráci a přízeň,
přejeme úspěšné ukončení kalendářního roku
a těšíme se na další setkávání s vámi.

Za redakci časopisu Duha
Jana Nejezchlebová

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager