LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: pozvanka na pripravny kurz ke studiu na UISK FF UK - obor Informacni studia a knihovnictvi
From:Barbora Drobíková <[log in to unmask]>
Reply-To:Barbora Drobíková <[log in to unmask]>
Date:Wed, 3 Dec 2014 21:43:57 +0100
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

tým pedagogů Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze připravuje před začátkem letního semestru
tradiční přípravný kurz pro potenciální zájemce o studium. Jednodenní
neformální seminář, který je určen zájemcům o bakalářské a navazující
magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví, se bude konat v
sobotu 7. února 2015 od 9:00 do 16:00 v areálu Univerzity Karlovy v Praze, U
Kříže 8, Praha 5 - Jinonice (místnost č. 1037).

Cílem semináře je poskytnout účastníkům podrobné informace týkající se:

    průběhu příjímacího řízení,
    rozsahu doporučené literatury k přijímacím zkouškám,
    organizace a obsahu studia,
    uplatnění absolventů oboru na trhu práce.

Dopolední program bude společný všem zájemcům o studium. Odpolední program
bude rozdělen na přednášky pro zájemce o bakalářské studium a na
individuální konzultace pro zájemce o magisterské studium.

Podrobnější informace a přihlášku naleznete na www:
http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=18855 .

Informace o otevíraných oborech naleznete na www:
http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=14873 nebo
http://www.ff.cuni.cz/uchazec/.

www ústavu: http://uisk.ff.cuni.cz
FB ústavu: https://www.facebook.com/Ustav.Informacnich.Studii.a.Knihovnictvi
email: [log in to unmask]


Za přípravný tým
Barbora Drobíková

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Ústav informačních studií a knihovnictví
tel.: 775 949 897
email: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager