LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Prave bylo vydano cislo 3/2014 elektronickeho zpravodaje Informace
From: Marina Krahulcova <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Tue, 2 Dec 2014 09:35:50 +0100
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás upozornila na nové číslo zpravodaje Informace, které
právě vyšlo -
http://www.lib.cas.cz/publikacni-cinnost/vlastni-publikacni-cinnost-knav/zpravodaj-informace/

Můžete si přečíst

- rozhovor s Mgr. Karolínou Košťálovou, která se v Národní knihovně ČR
stará o rešeršní a bibliografické služby a meziknihovní výpůjční služby
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/rozhovor-mgr-karolinou-kostalovou/

- rozsáhlý článek o zpracování časopiseckých článků v Digitální knihovně
AV ČR
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zpracovani-zpristupnovani-casopiseckych-clanku-digitalni-knihovne-av-cr-cast-1/

Číslo je doplněné zprávami ze zahraničních konferencí
- Science and Technical Indicators
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/science-and-technical-indicators/

- IGeLU
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-igelu/

- a tuzemské konference Knihovny současnosti 2014.
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-knihovny-soucasnosti-2014/

Vzpomínané je dvojité půlkulaté výročí profesora Františka Vejdovského.
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/frantisek-vejdovsky/

S pozdravem

Marina Krahulcová

Knihovna AV ČR, v. v. i.
Národní 3, 115 22 Praha 1
http://www.knav.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager