LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pozvanka na seminar o digitalizaci sbirkovych fondu
From: Brozek Ales <[log in to unmask]>
Reply-To:Brozek Ales <[log in to unmask]>
Date:Mon, 24 Nov 2014 10:56:37 +0100
Content-Type:text/plain

*Vážení a milí kolegové*
propagátoři digitalizace knihovních fondů a jejich zpřístupňování

   * máte v fondech poklady, které by si zasloužily zpřístupnění v
     digitální podobě, ale nevíte, jak postupovat?
   * zkoušeli jste žádat v minulých letech o finanční příspěvek na
     zpřístupnění obsahu vašich jedinečných sbírek bohemik, sudetik,
     mapových unikátů, hudebnin rukopisných či tištěných, kronik obcí,
     technických prací a katalogů významných podniků Vaší obce a máte
     setrvalý pocit, že se s Vámi příliš nepočítá nebo že podmínky dotací
       jsou příliš omezující?
   * rádi byste se zapojili do digitalizace a zpřístupnění, ale ještě
     nemáte ani elektronický katalog a na jeho pořízení a vedení chybí čas?
   * jste oborová, galerijní, muzejní či archivní knihovna jedinečná v
     aktivitách pro své čtenářea hledáte způsob, jak rozšířit své
     působení do multimediálního prostoru?
   * chcete vidět, jak pracuje největší skener knih v ČR, jak a v čem
     upravit skeny, připravit ořezy naskenovaných stran, nahlédnout pod
     pokličku OCR nebo zjistit, v jakých programech vytváří poskytovatelé
     služeb popisné údaje k vašim sbírkám pro zpřístupnění a proč zdrojem
     není vždy Aleph NK ?

Pokud jste odpověděli alespoň jednou ANO, dohodněte se doma včas s
anděly a čerty a ve dnech 3. a 4. prosince se můžeme setkat. Máme pro
Vás inspirující nabídku odpovědí k tématům výše popsaným i otázkám,
které položíte až na místě

*ÚČEL:* Seminář je financován Ministerstvem kultury ČR v rámci projektu
VISK2 a je vhodný pro management knihovny i nově se adaptující
pracovníky pro oblasti provozování knihovních (nebo krajských
digitalizačních) jednotek a všechny, kteří narazili na praktické
problémy s digitalizací spojené a zajímají se o to, jak je řeší jinde!

*KDY: *3. a 4. prosince 2014

*KDE:*
3.12.2014  jednací místnost Krajského úřadu Ústeckého kaje, Velká
hradební 3118/48 (sraz ve foyé hlavního vchodu v 9:00)
4.12.2014 počítačová učebna SVKUL, Velká Hradební 49 , zahájení v
   9:00 v učebně

*TÉMATA:*
*Den prvý : JAK SE PŘIPRAVIT A NAPOJIT NA ZDROJE*
Určeno zájemcům z knihoven, kterých kompetence směřuje do oblasti
   přípravy a řízení projektů digitalizace, zajišťování prostředků na
digitalizaci možností zapojení např. do VISK7, hledání vhodné kombinace
spojení vlastních aktivit s externími službami.

Dotkneme se témat jako odhad nákladů pro výběrové řízení, nastavování
podmínek pro dodavatele, řízení výpůjček, pojištění přepravy k
digitalizaci, přípravy periodik, možností a účelu rozvolnění svazků ,
zrestaurování svazků po digitalizaci nebo jejich uložení do depozitu,
jaké jsou reálné záruční podmínky a co se stane, když se změní standardy
v půli cesty, jak se vypořádat s odpovědností za poškození při
přepravě, při digitalizaci apod.

*Den druhý: BEST PRACTICES digitalizace sbírkových fondů s těžištěm ve
fondech knihovních*
Ukážeme si jak upravovat obrazy (a jak ne), proč to těm skenerům "tak
trvá" a co z toho plyne pro těžké a rozměrné svazky, povíme si o
   přáních a realitě OCR včetně gotického písma, o metodice práce s
(po)chybnými titulovými záznamy katalogů v průběhu digitalizace,
uvážíme, jak redukovat data primárních skenů a proč není dobré je hned
po zpracování smazat, ale i to jak využít již digitalizovaných fondů
např. k propagaci.

Součástí semináře je praktická výměna názorů a zkušeností s digitalizací
obecně. Na místě Vám pozvaní zástupci firem poskytujících digitalizaci
službou odpoví na
praktické dotazy, například ohledně kapacit zpracování, cenových map,
vysvětlí, proč 2xA2 není nutně dostatečná velikost skenované plochy
nebo proč 600 DPI není optimální rozlišení pro úschovu dat určených
pro Krameria, pohovoří o zkušenostech s dodávkou balíčků dle standardů
NK (s výstupy v rámci VISK7 a IOP).

Účast jednoho dne nepodmiňuje účast dnem druhým, naopak, doporučujeme
rozdělit se podle kompetencí.
Nemáte-li početný tým, můžete samozřejmě navštívit oba semináře nebo
zvolit jen jednodenní účast.

Těšíme se na Váš zájem, prvních 18 zájemců má účast garantovánu, pro
výrazně vyšší počet upřesníme změnu v jednacích místech nebo se uvidíme
napřesrok

Registrace zájemců o seminář i specializovaných dotazů
   probíhá přes elektronický formulář: http://goo.gl/forms/Ct2gWPuupy


Kontaktní osoba semináře:
Mgr. Zdenka Andree
[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
tel.:475 220 811


za příjemce dotace VISK2 srdečně zve

-- 

   Ing. Aleš Brožek
   Severočeská vědecká knihovna, p.o.
   The North Bohemian Research Library
   W. Churchilla 3
  (P.O.Box 134)
   CZ-401 34 Ústi nad Labem
   Czech Republic
   Tel./fax (+420)475 200 045
   Mobile +420731578269
   e-mail address: [log in to unmask]

Please consider the environment before printing this email.
Prosím, zvažte dopad na životní prostředí před tiskem tohoto mailu.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager