LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Registrace akcí knihoven 2015
From: starcova <[log in to unmask]>
Reply-To:starcova <[log in to unmask]>
Date:Thu, 20 Nov 2014 16:42:34 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové,
přimlouvám se, aby organizátoři do níže uvedeného přehledu ukládali všechny akce nadregionálního charakteru. Bylo by praktické, abychom mohli při vybírání termínů hledat na jednom místě. Třeba by se nestalo, že i v roce 2015 (stejně jako letos) budeme mít konferenci Současnost literatury pro děti a mládež v jednom termínu s akcí OKnA, přičemž cílová skupina je hodně podobná... V době, kdy jsme termín určovali jsme nikde termín OKnA nenašli a v přehledu není ani teď.  

Hezký den přeje
 
Jaroslava Starcová
Krajská vědecká knihovna v Liberci

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Giebisch Roman
Sent: Thursday, November 20, 2014 1:58 PM
To: [log in to unmask]
Subject: Registrace akcí knihoven 2015

Vážené kolegyně a kolegové,

zaregistrujte prosím své akce roku 2015 na portále Knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/. 

Přehled, který vám nabízejí tyto stránky, zahrnuje širokou škálu odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány různými subjekty v České republice i zahraničí. Obsahuje především akce pořádané knihovnami různých typů, velikosti a působnosti, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli. Naleznete zde školení, kurzy, semináře a konference týkající se knihovnicko-informační profese, výstavy a veletrhy, které s touto profesí souvisí.

Akce SKIP ČR 2015 jsou zveřejněny na - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/ 

s přáním krásného dne

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: [log in to unmask]
www.nkp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager