LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Registrace akcí knihoven 2015
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Thu, 20 Nov 2014 12:58:04 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové,

zaregistrujte prosím své akce roku 2015 na portále Knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/. 

Přehled, který vám nabízejí tyto stránky, zahrnuje širokou škálu odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány různými subjekty v České republice i zahraničí. Obsahuje především akce pořádané knihovnami různých typů, velikosti a působnosti, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli. Naleznete zde školení, kurzy, semináře a konference týkající se knihovnicko-informační profese, výstavy a veletrhy, které s touto profesí souvisí.

Akce SKIP ČR 2015 jsou zveřejněny na - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/ 

s přáním krásného dne

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: [log in to unmask]
www.nkp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager