LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: E-knihy, evropské právo a novinky v USA
From: Eva Reichova <[log in to unmask]>
Reply-To:Eva Reichova <[log in to unmask]>
Date:Tue, 23 Sep 2014 12:00:40 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den všem,
přeposílám informace o vývoji v oblasti e-knih, které mě zaujaly -  a 
myslím, že by mohly být zajímavé i pro další knihovníky. Snad mi 
prominete nevyžádaný e-mail:


EVROPSKÝ SOUD: KNIHOVNY MOHOU DIGITALIZOVAT KNIHY I BEZ SOUHLASU NAKLADATELE

"Nakladatelství Eugen Ulmer KG si stěžovalo, že knihovna technické 
univerzity v Darmstadtu bez jeho souhlasu pořídila digitální kopii jeho 
učebnice a zpřístupnila ji uživatelům ke čtení na svých terminálech pro 
čtení elektronických knih.

Nakladatel přitom knihovně nabízel, aby raději koupila jeho vlastní 
e-verzi dotyčné učebnice. Když to knihovna odmítla, obrátil se na soud.

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v tomto případu (C-117/13) rozhodl, že 
knihovny mohou digitalizovat knihy i bez toho, že by se na to musely 
ptát nakladatele. Takto digitalizované knihy ale mohou knihovny nabízet 
jen na terminálech určených k individuálnímu studiu nebo výzkumu.
Z těchto terminálů si lidé nesmí knihu ani tisknout ani kopírovat na USB."

http://www.lupa.cz/clanky/soud-knihovny-mohou-digitalizovat-knihy-i-bez-souhlasu-nakladatele/

---

Z rozsudku Evropského soudního dvora vyjímám:

"V rozsudku z dnešního dne Soudní dvůr nejprve prohlásil, že i když 
nositel práv nabídne knihovně, aby za přiměřených podmínek uzavřeli 
licenční smlouvy o užívání jeho díla, knihovna se může dovolávat výjimky 
pro specializovaná zařízení, neboť v opačném případě by nemohla 
naplňovat svůj základní účel a sloužit veřejnému zájmu souvisejícímu s 
podporou výzkumu a soukromého studia.

Soudní dvůr dále rozhodl, že směrnice nebrání tomu, aby členské státy 
poskytly knihovnám právo digitalizovat díla z jejich sbírek, ukáže-li se 
nezbytné zpřístupnit tato díla jednotlivcům prostřednictvím k tomu 
určených zařízení pro účely výzkumu nebo soukromého studia. Právo 
knihoven sdělovat prostřednictvím k tomu určených zařízení díla, která 
mají ve svých sbírkách, by totiž mohlo být zbaveno velké části své 
podstaty, či dokonce užitečného účinku, pokud by tyto knihovny neměly 
akcesorické právo dotyčná díla digitalizovat.

Pozn. Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím 
Soudního dvora. Toto rozhodnutí je stejně tak závazné pro ostatní 
vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat podobný problém."

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140124cs.pdf

----------------------------------------------------

AMAZON NABÍDNE E-KNIHY ZA PAUŠÁL.ZAVŘETE KNIHOVNY, ZRUŠTE NAKLADATELE?

Jde o revoluční krok, který může mít velké důsledky pro (e)knižní trh, 
nakladatele, samotné autory i knihovny.

Amazon zavádí službu Kindle Unlimited - jde o měsíční paušál na e-knihy
Za 9.99 USD měsíčně (ročně v přepočtu 2.500 Kč) může zákazník mít 
cokoliv z výběru přes 600 tisíc e-knih a tisíců audio knih na Amazon.com.
Ke čtení není potřeba vlastnit čtečku Kindle, vše je možné číst v 
aplikacích Kindle, které má Amazon pro mobily i tablety.

V okamžiku, kdy přestanete platit, o přečtené knihy přijdete. V případě 
tohoto obchodního modelu knihy nekupujete, pouze si je půjčujete.
Forbes.com navrhují, ať zavřeme knihovny a každému pořídíme Kindle 
Unlimited.
Služba však bude prozatím k dispozici jen v USA.

http://www.lupa.cz/clanky/amazon-nabidne-e-knihy-za-pausal-zavrete-knihovny-zruste-nakladatele/

S přáním pěkného dne

Eva Reichová

-- 
*********************************************************

Ustav makromolekularni chemie AV CR, v.v.i.
knihovna
Heyrovskeho nam. 2
Praha 6
162 06

ICO: 61389013
DIC: CZ61389013

*********************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager