LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Knihovna Plus 2/2014
From:Salátová Renata <[log in to unmask]>
Reply-To:Salátová Renata <[log in to unmask]>
Date:Mon, 8 Sep 2014 17:00:29 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den všem,

vyšla Knihovna Plus 2/2014 http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus142/pobsah142.htm.  Najdete v ní mimo jiné příspěvek o  Virtuální národní fonotéce, online výukové aplikaci rychlého čtení, nizozemských knihovnách, doporučených klimatických podmínkách pro dlouhodobé uložení archivních a knihovních fondů aj.


Přeji pěkné zářijové  dny.


Mgr. Renáta Salátová
Knihovnický institut
Národní knihovna ČR
časopis Knihovna a Knihovna Plus
T: 221 663 343
M: 736787153
http://knihovna.nkp.cz/


TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager