LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A LEGISLATIVA - 14.10.2014
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 12 Aug 2014 13:06:47 +0000
Content-Type:text/plain

P O Z V Á N K A

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem a pod záštitou České komise pro UNESCO
pořádá konferenci 

PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A LEGISLATIVA

Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 - Chodovec, Archivní 4

PROGRAM

14. října 2014

9.00-10.00	Registrace účastníků konference (foyer konferenčního sálu)
	
10.00-10.05	Uvítání účastníků konference
	
10.05 -10.15	Úvodní slovo - PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury pro oblast kulturního dědictví MK ČR
	
10.15 -10.45	Památkový zákon - současný stav připravované normy - Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. a  JUDr. Martin Zídek, odbor památkové péče MK ČR
	
10.45-11.15	Památkový zákon a evidence kulturních památek - historie a současnost -  Ing. Alexandra Křížová, NPÚ
	
11.15-11.45	Praktická aplikace zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve vztahu k vydávaným předmětům movitého kulturního dědictví - Mgr. Pavel Hlubuček a JUDr. Věra Sejkorová, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR
	
11.45-12.15	Muzeum umění Olomouc - dlouhodobá spolupráce mezi státem a církví - Mgr. Michal Soukup, Muzeum umění Olomouc
	
12.15-13.00	Diskuse
	
13.00-13.30	Přestávka na oběd
	
13.30 - 14.00	Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku a přistoupení České republiky -	JUDr. Pavel Caban, Ph.D., odbor mezinárodního práva MZV
	
14.00 - 14.30	Legislativa v muzejní praxi - PhDr. Luděk Beneš, předseda AMG, Muzeum Mladoboleslavska
	
14.30 - 15.00	Nový občanský zákoník a dary muzeím a galeriím - PhDr. Zdeněk Kuchyňka, člen Exekutivy AMG, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
	
15.30 - 16.00	Příprava novely autorského zákona - JUDr. Adéla Faladová, odbor autorského práva MK ČR 
	
16.00 - 16.30	Akvizice, ochrana a zpřístupňování archiválií podle platné právní úpravy - Mgr. Karolina Šimůnková - Mgr. Markéta Munková
	
16.30 - 17.00	Diskuse a ukončení konference
	
Účastnický poplatek 300,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

REGISTRACE NEJPOZDĚJI DO 10.10.2014 na: http://goo.gl/np7kU2
Aktuální informace na: http://goo.gl/zCuK5r

Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager