LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Angažujte se pro své budoucí projekty
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 15 Aug 2014 08:52:30 +0000
Content-Type:text/plain

V současné době se shromažďují priority a náměty na využívání strukturálních fondů v rámci MAS, tj.  Místních akčních skupin na podporu venkovských oblastí, ve kterých je sdružena většina obcí. Jedná se o součást IROP (Integrovaný operační program)

Zde mapa MASek:
http://leader.isu.cz/iframe-mapa-regionu?iframe=true&width=100%&height=100%
Též v pravém rohu přímo na webu Národní sítě MAS: http://nsmascr.cz/

Pokud by vaše knihovna měla zájem získat v příštích letech dotace na své projekty z tohoto zdroje, je důležité, abyste nyní jako knihovna a zejména obec vyjádřily zájem o takové projekty a sdělily je projektovému manažeru své MAS. 

Jedná se například o tato témata:

.	Výstavba, rekonstrukce a vybavování knihoven s cílem rozšíření jejich funkcí na informační, kulturní, komunitní centrum obce. Úprava knihoven pro děti s SVP.
.	Knihovna jako centrum neformálního, mimoškolního vzdělávání, celoživotního učení. Knihovny jako vzdělávací zařízení pro rozvoj klíčových kompetencí, například v ICT a občanské vzdělávání. 
.	Projekty na podporu čtenářské gramotnosti, spolupráce knihoven a škol.
.	Komunitní projekty knihoven zaměřené na služby pro skupiny obyvatel ohrožených sociální inkluzí: senioři, svobodné matky, nezaměstnaní, zdravotně handikepovaní apod. , podpora dobrovolnictví a sociální integrace.
.	Programy pro děti a mládež zaměřené na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.
.	Podpora nákupu výukových programů a elektronických informačních zdrojů pro vzdělávací aktivity, nákup zahraniční literatury na podporu výuky cizích jazyků do knihoven.

Projektoví manažeři MAS MAJÍ ZA ÚKOL DO KONCE SRPNA SHROMÁŽDIT NÁMĚTY A HLAVNÍ PRIORITY BUDOUCÍCH PROJEKTŮ a předat je na MMR. Pokud se náměty z oblasti knihoven nedostanou mezi priority, bude později velmi obtížné takové projekty prosadit.

Neváhejte a angažujte se!

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager