LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Dobrá zpráva: dary v knihovnách
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 27 Jun 2014 09:41:26 +0000
Content-Type:text/plain

V současné době se připravuje novela zákona o dani z příjmu, v rámci které by měla být vyřešena problematika osvobození darů knih pro knihovny (a jiné instituce). Bude se týkat všech darů používaných pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu, kultury. Podstatné je, že se podařilo (zatím) prosadit tento princip i pro obecní knihovny, které jsou organizační složkou obce, viz níže informace z Ministerstva kultury.

Upozorňujeme, že novela (pokud se ji podaří prosadit a schválit) bude platit až od 1.1.2015, tzn. že knihovny musí během roku 2014 postupovat podle stávajícího předpisu.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Vážený pane doktore,

obracím se na Vás ve věci poskytování darů do knihoven, přesněji řečeno - darování knihovních dokumentů do základních knihoven zřizovaných obcemi ve formě organizační složky obce. Problém záleží v tom, že osvobození od daně z příjmů, vztaženo k přijatým darům, svědčí tzv. veřejně prospěšným poplatníkům, ale nesvědčí obcím a krajům. Detaily jistě mohu vynechat, jsou nám oběma známy. 

Ministerstvo financí zpracovalo návrh novely zákona o daních z příjmů. K tomuto návrhu uplatnilo Ministerstvo kultury zásadní připomínku: požadovali jsme, aby osvobození od daně z příjmů, vztaženo k bezúplatně přijatému plnění, svědčilo i obcím a krajům jako územním samosprávným celkům; přitom jsme měli na mysli především "malé" knihovny zřizované obcemi jako jejich organizační složky.

S potěšením Vás informuji, že Ministerstvo financí naši připomínku akceptovalo. Záleží samozřejmě ještě na projednání návrhu ve vládě a v parlamentu, leč zdá se, že první krok k vyřešení problému jsme zdárně učinili. novela by měla nabýt účinnosti - pokud zdárně projde celým legislativním procesem - od 1. 1. 2015. Novela by měla nabýt účinnosti - pokud zdárně projde celým legislativním procesem - od 1. 1. 2015. Nebude působit nikterak "nazpět"!!!!

Zdravím Vás a přeji hezký den i víkend

Jiří Klusoň
právník odboru umění, literatury a knihoven 
Ministerstvo kultury

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager