LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KURZ: SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA PRO VYUČ UJÍCÍ
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Wed, 11 Jun 2014 06:02:32 +0000
Content-Type:text/plain

KURZ: SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA PRO VYUČUJÍCÍ 
 
Velký zájem byl i o účast v kurzu Současná česká literatura pro vyučující v hotelu Bouda Máma v Peci pod Sněžkou koncem listopadu 2014 (24. až 26.listopad 2014) - je vyprodaný. A tak jsme se rozhodli zorganizovat další pokračování na podzim. Každou středu od 3. září do 19. listopadu 2014)od 15:30 do 17:00 hod. nebo od 17:15 do 18:45 hod. 
nebo o čtyřech sobotách od 10:00 do 16:00 hod. (6. září, 4. října, 1. a 15. listopadu 2014). Cena kurzu je 2 900 Kč a samoplátci ji můžou uhradit deseti měsíčními splátkami po 290 Kč. 
V příloze zasílám formulář přihlášky - po vyplnění a naskenování ji zájemci zašlou na [log in to unmask] 
Přeji Vám vše dobré. 
 
S přátelským pozdravem 
 
Mgr. Bohumil Práchenský 
jednatel 
Akademie Literárních novin, spol. s r. o. 
IČ:02513251 
Korunní 810/104, budova D, 
101 00 Praha 10-Vinohrady 
Telefon 234 221 130 
E-mail: [log in to unmask] 
Čís. účtu 2109828783/2700 
WWW.LITAKADEMIE.CZ 
 
                 
1. Co se rozumí pojmem současná česká literatura. Existuje souvislost mezi periodizací podle politických událostí a mezi proměnou uměleckého výrazu? Co pro literaturu znamenal listopad 1989? Myslíme termínem literatura totéž, co před padesáti lety? Je spisovatel umělec nebo řemeslník. Jak se proměnila funkce tištěného slova v éře digitalizace. 
Literární život dneška: nakladatelství, knižní obchod, spisovatelské organizace, role médií, literární instituce, školy, časopisy, ceny. Jak se vyznat ve čtrnácti tisících knih vycházejících u nás ročně? Lektor: 
Petr Bílek 
 
2. Cesta do nitra literární džungle. Nesnesitelná lehkost psaní. 
Literární weby. Nejviditelnější žánry a knihy. Sci-fi a fantasy, komiksy, detektivky, herecké memoáry, historické romány, cestopisy. 
Úpadkové žánry? Lektor: Ivan Matějka 
 
3. Současný český román. Hodnotový chaos. Pomůže nám generační členění? 
Klasika dvacátého století: Vaculík, Kundera, Klíma, Kliment, Kantůrková, Kohout, Putík, Trefulka, Škvorecký, Kratochvil, Páral, Fuks. Solitéři: 
Ráž, Körner, Prouza, Čejka, Ouředník, Balabán, Hakl, Berková, Viewegh, Rudiš, Procházková, Topol, Reiner, Bajaja, Ajvaz, Zapletal. Mladší 
vrstva: Hůlová, Ryšavý, Denemarková, Tučková, Zmeškal, Hájíček, Šrámková, Myšková, Katalpa. Lektor: Petr Bílek 
 
4 Žánrový chaos. Postmoderní křížení forem. Inspirace úspěšnými trendy ve světové literatuře (fabulace kolem konkrétních historických postav). 
Krize nebo renesance příběhu? Jiří Šulc: Dva proti říši. Miloš Doležal: 
Jako bychom dnes zemřít měli. Sylva Fischerová: Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel. Wagnerová: Bol lásky prodejné. 
Vědeckopopularní publicistika: Cílek, Komárek, Höschl. Fenomén příležitostných spisovatelů. Lektor: Petr Bílek 
 
5. Proč u nás neexistuje kvalitní populárně-naučná literatura? Kudy vede hranice mezi odbornou a populárně-naučnou knihou. Jak vzniká kvalitní populárně-naučná kniha ve světě – spolupráce odborníka a „skrytého“ autora. Má populárně naučná kniha prostor v nakladatelských plánech tuzemských vydavatelů? Co prozrazuje žebříček nejprodávanějších naučných knih? Proměny populárně-naučných edic – od Kolumba po Zip. 
Vstanou noví Zamarovští? Lektor: Ivan Matějka 
 
6. Knihy rozhovorů jako fenomén současného knižního trhu. Umění ptát se a umění naslouchat, co je důležitější. Kniha jako talk show. Karel Hvížďala jako etalon žánru: Jak rozmlouvat s prezidentem. Ebenova Plovárna v knize. Lektor: Petr Bílek 
 
 7. Setkání se spisovatelem. Účastníci kurzu si při prvním setkání vyberou z následujících možností: Klíma, Kohout, Bajaja, Tučková, Ráž, Prouza, Fischerová, Denemarková, Páral, Kantůrková, Kosatík, Viewegh... 
Lektor: Petr Bílek 
 
8. Existují dnes regionální autoři nebo skupiny autorů, jejichž práce jsou ovlivněny určitým krajem nebo prostředím? Jaká literatura vzniká v Brně, Plzni, Ostravě, Českých Budějovicích či Olomouci? Nakladatelská produkce mimo centrum. Lektor: Ivan Matějka 
 
9. Diskuse posluchačů nad knihou, kterou si na počátku vyberou. Lektor: 
Petr Bílek 
 
10. Existuje po Holanovi a Seifertovi ještě česká poezie? Jak se k sobě mají Šiktanc a Jirous? Dá se dnes hovořit o nějaké původní básnické škole nebo skupinovém či generačním směřování? Kdo dnes vyčnívá nad hladinu profesionálních diletantů od slam poetry po reklamní textaře? 
Diviš, Wernisch, Kabeš, Sýs, Žáček, Hruška, Fischerová. A co mladí, mají si kde hrát? Lektor: Petr Bílek 
 
11. Živé slovo. Jaké je současné české drama? Kdo jsou jeho hlavní představitelé? Havel, Kohout, Steigerwald, Goldflam, Pitínský, Kolečko, Drábek, Lagronová, Františák. Jak se uplatňují původní autoři na tuzemských divadelních jevištích? Drama jako literatura: Knižně vydávaná dramata, četba pouze pro divadelníky? Literatura v rozhlase, televizi a na zvukových nosičích. Jaký smysl mají autorská čtení? Lektor: Ivan Matějka 
 
12. Proč u nás neexistuje soustavná kritická reflexe současné literární produkce? Odtrženost akademických pracovišť od mediálního provozu. 
Masový vkus versus autentická tvorba. Ztrácí literatura význam v celku národní kultury? Role kulturních periodik při orientaci čtenářů v nepřehledné produkci. Lektor: Petr Bílek 
 
Přihláška do kurzu Současná česká literatura (24 vyučovacích hodin): 
Středy (od 3. září do 19. listopadu 2014) – 
•	od 15:30 do 17:00 hod. nebo 
•	od 17:15 do 18:45 hod. nebo 
soboty od 10:00 do 16:00 hod. (6. září, 4. října, 1. a 15. listopadu 2014) 
(škrtněte, co se nehodí) 
Kurzovné činí 2 900,- Kč. 
Samoplátci můžou kurzovné hradit v deseti měsíčních splátkách po 290 Kč. 
 
									 
									 
				Účastník kurzu:					 
									 
			Akademický titul: 	_________________________________________				 
			Jméno:	_________________________________________	 
			Příjmení:	_________________________________________	 
			E-mail:	_________________________________________	 
			Poštovní adresa:	_________________________________________					 
				Fakturu vystavte na tuto organizaci:					 
				(vyplňte jen v případě, že Vás vysílá organizace)					 
			Firma:	___________________________________________	 
			Bankovní spojení:	___________________________________________	 
			IČ:	¬________________	 
			Poštovní adresa:	___________________________________________	 
					 
				Jméno a podpis objednatele:	 
				___________________________	 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager