LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:čs. Knihovna 1/2014
From:Salátová Renata <[log in to unmask]>
Reply-To:Salátová Renata <[log in to unmask]>
Date:Thu, 29 May 2014 12:05:32 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

ráda  vám oznamuji, že vyšlo první letošní číslo časopisu Knihovna: knihovnická revue. Tímto číslem vstupuje časopis do dvacátého ročníku své existence. Najdete zde témata jako: identické inkunábule a konzervátorský průzkum, informační etika a informační ekologie, pojem aboutness a organizace znalostí, FRSAD, e-depozit, resp. ukládání elektronických dokumentů ze zákona, patenty a vyhledávání informací o jejich právním stavu, využití svobodného software při zpracování netříděného fondu starých tisků v Ústavu T. G. Masaryka, kolaborativní a kooperativní systémy v knihovnách atd. Číslo uzavírá recenze na sborník Studia bibliographica Posoniensia 2013 a tradiční Novinky zahraniční knihovnické literatury. 

Tímto děkuji všem, kteří se na vydání čísla podíleli a vám všem přeji pěkné a hlavně přínosné počtení.


Mgr. Renáta Salátová
Knihovnický institut
Národní knihovna ČR
časopis Knihovna a Knihovna Plus
T: 221 663 343
M: 736787153
http://knihovna.nkp.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager