LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: PRUZKUM BEZBARIEROVOSTI KNIHOVEN - do 25.5.
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 19 May 2014 06:16:23 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

připomínáme, že do 26. května 2014 můžete na adrese https://www.survio.com/survey/d/bezbarier vyplnit dotazník k  průzkumu poskytování služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem více než 450 knihovnám, které se již do průzkumu zapojily.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Richter Vít
Sent: Monday, May 05, 2014 8:31 AM
To: [log in to unmask]
Subject: PRUZKUM BEZBARIEROVOSTI KNIHOVEN - do 25.5.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

zlepšení dostupnosti služeb knihoven je jednou z priorit  budoucího rozvoje českého knihovnictví, což je také reflektováno v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2011 - 2015 v dílčím cíli 13 který  je zaměřen na "zlepšení dostupnosti knihoven a jejich služeb znevýhodněným skupinám uživatelů"

Jménem pracovní skupiny pro prioritu 13 Koncepce rozvoje knihoven se na Vás proto obracíme s prosbou  o vyplnění dotazníku v průzkumu, který  mapuje služby knihoven znevýhodněným uživatelům. Volně navazuje na průzkum služeb knihoven pro zdravotně znevýhodněné čtenáře realizovaný Národní knihovnou ČR v roce 2007; měl by tedy poskytnout informace nejen o současné situaci, ale také o nedávném  vývoji a trendech. Současný průzkum je však oproti předchozímu zaměřen nejen na lidi s postižením, ale i na další skupiny znevýhodněných uživatelů (např. příslušníky národnostních menšin, sociálně vyloučené osoby apod.).Výsledky průzkumu  budou zveřejněny v odborném tisku.

DOTAZNÍK JE URČEN PRO VŠECHNY TYPY KNIHOVEN ,  tj. nejen pro  knihovny měst, obcí a krajů, ale také pro další typy knihoven, např. vysokoškolské, specializované aj. Aby byl obraz situace knihoven  zachycen co nejvěrněji, BUDEME RÁDI, KDYŽ SE DO PRŮZKUMU ZAPOJÍ I TY KNIHOVNY, KTERÉ ŽÁDNÉ NEBO TÉMĚŘ ŽÁDNÉ SLUŽBY ZNEVÝHODNĚNÝM UŽIVATELŮM NEPOSKYTUJÍ.

Vyplnění dotazníku zabere 15-30 minut (při vyplňování dotazníku mohou být některé dotazy přeskočeny v závislosti na odpovědi na předcházející otázky). Jsme si vědomi, že dotazník je poměrně rozsáhlý, přesto Vás moc prosíme o jeho vyplnění. 
DOTAZNÍK JE MOŽNÉ VYPLNIT DO 25. KVĚTNA 2014 na adrese https://www.survio.com/survey/d/bezbarier
 
Moc Vám děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše odpovědi.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Mgr. Eva Cerniňáková, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, 120 00 Praha 2, [log in to unmask], Tel. +420 211 222 409

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager