LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nabídka sterilizace
From: Matej Režnický <[log in to unmask]>
Reply-To:Matej Režnický <[log in to unmask]>
Date:Thu, 15 May 2014 08:35:48 +0200
Content-Type:text/plain

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Úst&#345;ední knihovna

NABÍDKA STERILIZACE DOKUMENT&#366;

Jaký je ú&#269;inek etylenoxidové sterilizace
•	Principiáln&#283; je sterilizace procesem, který vytvá&amp;#345;í v ošet&#345;ovaném 
p&#345;edm&#283;tu podmínky, které spolehliv&#283; usmrtí šk&#367;dce (sníží koncentraci výskytu o 
více než šest &#345;ád&#367;).
Z pohledu ú&#269;elu spl&#328;uje podmínku ú&#269;innosti na sledované mikroorganismy v 
celém spektru
•	Z pohledu bezpe&#269;nosti neohrožuje sterilizovaný materiál, obslužný 
personál a životní prost&#345;edí

Co se sterilizuje
•	Knihy a ostatní archiválie napadené obecn&#283; houbami
•	Pergameny a kožené p&#345;edm&#283;ty napadené plísn&#283;mi
•	Obrazy (olejomalby, napadené houbami a mikroorganismy)

Ceník sterilizace
100 – 999 svazk&#367;
•	1 cyklus - 100 svazk&#367;                   2 500 K&#269;
1 000 – 9 999 svazk&#367;
•	1 cyklus - 100 svazk&#367;                   2 300 K&#269;
10 000 a více
•	1 cyklus – 100 svazk&#367;                   2 000 K&#269;

B&#283;žn&#283; provádíme 2 cykly týdn&#283;. Dovezený materiál i sterilizovaný materiál 
m&#367;žeme u nás skladovat do 10 000 kus&#367;.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte m&#283; kontaktovat.              
PhDr. Jana Slámová, [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager