LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: VISK - vyhlášení 2. kola pro rok 2014 - do 30.5.2014 !!
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 28 Apr 2014 08:32:07 +0000
Content-Type:text/plain

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje 

2. KOLO VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2014

na poskytnutí dotací pro provozovatele knihoven evidovaných podle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogramy VISK 3 a VISK 8/B též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven:

PROGRAM VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN     !!! UZÁVĚRKA: 30. KVĚTNA 2014!!!

PODPROGRAM VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT
Část I. Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
Část II. Aktualizace software a hardware vzdělávacích center/počítačových učeben zřízených v programu VISK

PODPROGRAM VISK 3 - Informační centra knihoven
!!!Pouze!!!:
.	Podpora upgrade automatizovaného knihovního systému z formátu UNIMARC na MARC21. 
.	Podpora projektů celostátního významu, podpora nadstandardního technologického vybavení knihoven - VIZ PODROBNĚJI ZADÁVACÍ PODKLADY

PODPROGRAM VISK 8 - Informační zdroje
Linie B. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,
Část II. Příprava Centrálního portálu českých knihoven

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana
Vyhlášení programu: http://goo.gl/LKfY6N
Zadávací podklady: http://goo.gl/igw7dl
http://visk.nkp.cz/

Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2, 8/B)
Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3)
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! UZÁVĚRKA: 30. KVĚTNA 2014!!!

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager