LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SLUŽBY KNIHOVEN KNIHOVNÁM
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 25 Apr 2014 08:24:34 +0000
Content-Type:text/plain

Národní knihovna ČR vydala s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a pod záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR publikaci "SLUŽBY KNIHOVEN KNIHOVNÁM. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven." Publikace přináší základní informace o podpůrných službách knihoven poskytovaných v rámci programu regionálních funkcí. Je primárně určena starostům a zastupitelům obcí, aby byli informováni o možnostech a financování tohoto programu. Publikace také dokumentuje, jak rozdílně jednotlivé kraje podporují veřejné knihovny.

Velký dík patří autorkám publikace: Monice Kratochvílové z Moravské zemské knihovny, Vladaně Pillerové z Národní knihovny ČR, Marii Šedé z Moravskoslezské vědecké knihovny a Dagmar Volencové z Městské knihovny v Praze.

Publikace byla vydána v nákladu 8 000 výtisku. 2 800 výtisků bude distribuováno jako příloha květnového zpravodaje Informační servis Svazu měst a obcí ČR a zbytek nákladu bude dán k dispozici krajským knihovnám pro volné šíření. Distribuce bude zahájena v průběhu května 2014. Publikaci si můžete již nyní stáhnout jako soubor PDF na http://knihovnam.nkp.cz/docs/RF/sluzby_knihoven_knihovnam.pdf

Publikace má vazbu na brožuru Standard pro dobrou knihovnu http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager