LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Duha 1/2014
From:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Reply-To:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Date:Thu, 27 Mar 2014 21:29:22 +0100
Content-Type:text/plain

Hezký den,
vážení kolegové,

dovolujeme si vám oznámit, že vyšlo první číslo časopisu Duha v tomto 
roce.
http://duha.mzk.cz/aktualni-cislo

Tématem čísla jsou knihovny jako vzdělávací instituce. Chceme 
připomenout a zdůraznit významnou roli knihoven v oblasti vzdělávání, 
celoživotního vzdělávání občanů. V úvodním bloku články připomínají 
kampaň Česko mluví o vzdělávání, význam spolupráce knihoven a škol, 
průzkum dětského čtenářství, vzdělávací akce pro nejstarší generaci. 
Úvodní článek Studií se zaměřil na průzkumy studentů Univerzity 
Komenského v Bratislavě
http://duha.mzk.cz/clanky/trendy-v-informacnom-spravani-mladych-ludi

Rubrika 20. let českého knihovnictví přináší dva zajímavé rozhovory s 
ředitelkami krajských knihoven Věrou Vohlídalovou a Květou Cempírkovou.
Veřejné knihovny se věnují projektům Poznáváme místa kyjovských autorů, 
Databance nápadů i výroční zprávě Obecní knihovny v Jinačovicích.
V měsíci březnu se knihovny věnovaly čtení 
http://duha.mzk.cz/clanky/ctouci-rodiny-v-regionu-blansko

Spisovatel Miloslav Skála by se dožil 90. let, přečtěte si o jeho díle 
a životě Medailon. Konference a akce přináší informace o aktivitách 
IVIG, o konferencích v Opavě i o Workshopu Koha v MZK.

Rubrika Informace pro knihovny přináší pokračování textů České paměťové 
instituce a digitální data a Rešeršní služby
http://duha.mzk.cz/clanky/resersni-strategie-resersni-sluzby-II-vyhledavani
a další informace. Z vysokoškolských knihoven se seznámíme s činností 
ÚK Pedagogické fakulty MU.

Zkušenosti ze zahraničí budeme čerpat z činnosti Městské knihovny 
Chemnitz
http://duha.mzk.cz/clanky/o-uspechu-knihovny-rozhoduji-jeji-zamestnanci

Rubrika Z činnosti MZK informuje o e-learningových kurzech a o nové 
Příručce pro knihovníky JMK
http://duha.mzk.cz/clanky/prirucka-pro-knihovniky-verejnych-knihoven

Dále si můžete přečíst o Osobnostech MZK, dvě zajímavé recenze a v 
Kavárně si připomenout dílo dr. Zdeňka Šimečky, CSc.

Přejeme vám krásné jarní dny a příjemné čtení našeho časopisu
za redakci
Jana Nejezchlebová

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager