LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: k nekolika autorskopranim momentum
From: GECT <[log in to unmask]>
Reply-To:GECT <[log in to unmask]>
Date:Wed, 26 Mar 2014 16:39:38 +0000
Content-Type:text/plain

Dobry den,

zadal jsem si pravni rozbor ohledne moznosti zpristupneni periodik, jejich vlastnik/pravnicka osoba - zanikla po roce 1990 bez pravniho nastupce.
Vysledek preposilam a tim to asi konci, protoze statutár instituce opravdu nemuze porusovat zakon, byt ve verejnem zajmu.

Zdravi Tomas Gec

"Zánik právnické osoby nemá sám o sobě na nic vliv, jak jsem již napsala, nositelem autorského práva je fyzická osoba, která soubor uspořádala. Takže to, zda práva právnické osoba přešla na nějakou fyzickou osobu, je zcela irelevantní, v tomto přechodu nejsou zahrnuta autorská práva, které tato právnická osoba nikdy neměla.

Pokud by šlo ale o zaměstnanecké dílo fyzické osoby (což z dosavadních informací sice nevyplývá, ale uvádím pro úplnost), jejímž zaměstnavatelem byla právnická osoba, pak právnická osoba vykonává práva autora za zaměstnance, ale nositelem těch práv je stále zaměstnanec, při zániku právnické osoby zaměstnavatele s právním nástupcem, pak přechází právo výkonu práv autora na tohoto právního nástupce. Pokud právnická osoba zanikla bez právního nástupce, pak právo výkonu autorských práv přechází na toho zaměstnance autora.

K dotazu (platí vždy bez ohledu na to, kdo je nositelem autorských práv):
nemůžeme texty novin zveřejnit s tím, že žádáme autora (je jedno, jestli fyzickou osobu či právnickou), aby nás kontaktovala ohledně finančního vypořádání. Postup musí být opačný, nejdříve musíme kontaktovat autora, se žádostí o svolení se zveřejněním a až když toto svolení dá vč. stanovení podmínek zveřejnění (vč. finančních) můžeme zveřejnit. Pokud nejdříve zveřejníme dříve než autor dá souhlas, porušíme autorský zákon.
Pokud osobu autora budeme kontaktovat a on nám neodpoví, tj. bude nečinná, pak to neznamená její souhlas se zveřejněním (§ 1740 odst. 1 občanského zákoníku: mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou), a to ani v případě, že do kontaktu napíšeme, že pokud neodpoví, máme za to že souhlasí, protože tímto způsobem licenční smlouvu uzavřít nelze."

________________________________________
Odesílate: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [[log in to unmask]] za uživatele Josef Schwarz [[log in to unmask]]
Odesláno: 6. prosince 2013 9:36
To: [log in to unmask]
Předmět: Re: k nekolika autorskopranim momentum

Milý Jiří,

> Nicmene dulezitost takoveho zpristupneni knihovnou muze ilustrovat,
> ze casopis z Digitalniho archivu UCL AV CR je nejpopularnejsim
> casopisem v SFX JIB za minuly rok -
>     http://info.jib.cz/o-projektu/statistiky/statistiky-sfx-za-2012

asi se stydíš veřejně napsat;-), že jde o noviny Rudé právo, ale je to
naprosto pochopitelné: jde o jeden z nejdůležitějších pramenů k našim
novodobým dějinám, který zužitkovávají nejen historici, ale i
literární vědci, uměnovědci a badatelé z celé řady dalších oborů.
Knihovna ÚČL tu de facto supluje roli Národní knihovny, která už tento
pramen měla dávno veřejně zpřístupnit. Je aspoň hezky vidět, komu jde
o věc a uživatele (knihovna ÚČL patří v tomto směru ke špičce, a nejen
co se týká uvedeného digitálního archivu časopisů) a komu o dodržování
zpuchřelé legislativy a dodržování právně-byrokratických procesů -
jinými slovy, kdo má uživatele na posledním místě. Už se těším na
nějakou odbornou konferenci, kde budou zástupci knihoven vykládat, jak
na prvním místě u nich vždy stojí jen a jen uživatel.
Mimochodem, co znamenají ta čísla v grafu?

Zdravím

Josef Schwarz


>
>
> 2013/12/5 Josef Schwarz <[log in to unmask]>:
>> Zlatá slova (bez ironie).
>>
>> Jen jedna pochybnost, která možná plyne z mé nevědomosti:
>>
>>> ZATÍM JEDINÝM ŘEŠENÍM JE JEDNAT A DOHODNOUT SE S DRŽITELI PRÁV. Při jednání o novele autorského zákona jsme se s držiteli >práv (autoři, vydavatelé, nakladatelé, distributoři, kolektivní správci)
>>
>> Kdo prosím drží práva na 100, ale i 80 let staré noviny? Většina
>> autorů dávno zemřela a jejich potomci jsou až na výjimky
>> nedohledatelní, vydavatelé/nakladatelé těchto titulů dávno zanikli,
>> distributoři rovněž, kolektivní správci, jak sám píšete, dávají od
>> věci ruce pryč.
>>
>> Co, kromě předběžné opatrnosti, bere knihovnám možnost dokumenty
>> tohoto typu okamžitě zpřístupnit online (jsou-li již někde naskenovány
>> - Kramerius, ale jiné systémy)? Nikdo rovněž zatím nezodpověděl
>> otázku, jak je možná existence systému http://archiv.ucl.cas.cz/ .
>> Je-li systém provozován nelegálně, kde jsou ty tisíce žalob
>> poškozených autorů a dalších dotčených stran, kterými se tu neustále
>> argumentuje? Je-li systém provozován legálně, proč to tak nejde i v
>> jiných případech (Kramerius, ale i další systémy)?
>>
>> Zdravím
>>
>> Josef Schwarz

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager