LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: RIV
From:Knollová Světlana <[log in to unmask]>
Reply-To:Knollová Světlana <[log in to unmask]>
Date:Wed, 5 Feb 2014 11:55:29 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

kvůli množícím se dotazům na zařazování zahraničních dokumentů pro hodnocení výsledků výzkumných organizací (RIV) posílám odkaz na aktualizovanou informaci k této záležitosti: 

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-zahranicnich-dokumentu_riv


Zdraví

Mgr. Světlana Knollová,
vedoucí oddělení doplňování zahraničních dokumentů

Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 Praha 1
Tel.:  420 221 663 225
E-mail: [log in to unmask]

"TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ".

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager