LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Benchmarking knihoven 2014 - seminář BRNO !!!! 24.3.20 14
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 28 Feb 2014 07:39:25 +0000
Content-Type:text/plain

Vážená kolegyně, vážený kolego,

seminář k benchmarkingu avizovaný na 20.3.2014 v Praze je již zaplněn, proto jsme se rozhodli udělat ještě jeden zcela identický seminář v Brně v Moravské zemské knihovně a to v pondělí 24. března od 10:00. Je to příležitost pro moravské knihovny. Program a termíny najdete níže nebo na této stránce, kde se můžete také registrovat:
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/kalendar-akci/benchmarking-knihoven-2014

Zdraví

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Konání akce: 
24.03.2014, 10:00 - 13:00
BENCHMARKING KNIHOVEN 2014
Jaké jsou silné a slabé stránky mé knihovny? 

Přednáší: PhDr. Vít Richter (Knihovnický institut, Národní knihovna ČR v Praze) 

Komu je seminář určen?
Seminář je určen knihovnám, které již v projektu jsou a chtějí si osvěžit některé zásady, a takém knihovnám, které by chtěly do projektu nově vstoupit. 
Na projektu v roce 2013 participovalo 280 knihoven z toho 54 ze Slovenské republiky. 

PROGRAM: 
1. Sběr dat za rok 2013 - problémy s vyplňováním vstupního formuláře 2. Jak pracovat s databází, jak si připravit srovnávací grafy 3. Jak interpretovat získané výsledky - možnosti a meze benchmarkingu 4. Využití benchmarkingu pro soutěž Městská knihovna roku - jak je prováděno hodnocení

Kde se koná: v Malém sálu (6. patro) Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno 

Účast na akci je bezplatná. Pro registraci využijte formulář níže.
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/kalendar-akci/benchmarking-knihoven-2014

Doprava do MZK:
ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajová linka č. 12 (přímý spoj), viz výše.

Těšíme se na Vaši účast
Mgr. Tomáš Gec
ředitel MZK

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager