LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Příležitost pro knihovny - podpora čtenářs ké gramotnosti
From:Barbora Drobíková <[log in to unmask]>
Reply-To:Barbora Drobíková <[log in to unmask]>
Date:Thu, 20 Feb 2014 18:52:38 +0100
Content-Type:text/plain

Dobry den,

jen si dovolim opravit chybicku v zaveru vyzvy... Pokud by byl projekt
schvalen, skoleni knihovniku/knihovnic by probihala cca v prvni polovine
roku 2015, tedy za rok.

Dekujeme za pochopeni.

Barbora Drobikova za tym pripravujici projekt

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Richter Vít
Sent: Thursday, February 20, 2014 2:25 PM
To: [log in to unmask]
Subject: Příležitost pro knihovny - podpora čtenářské gramotnosti

Máte zájem o účast v připravovaném projektu?

Ústav informačních studií a knihovnictví (UISK) v současné době intenzivně
pracuje na přípravě projektu do strukturální fondů EU (OP VK - výzva 50).
Hlavním cílem projektu je připravit  vzdělávací moduly (metodiku, osnovu
prezenční výuky, e-learning)  na podporu čtenářských a numerických
kompetencí dospělých. Jednou z os projektu je podpoření funkcí knihoven v
oblasti neformálního vzdělávání veřejnosti. Obracíme se na vás s
monitoringem případného zájmu o školení vlastních zaměstnanců, tj. kolik
osob z vaší knihovny je reálné, aby bylo vyškoleno (nezávazně, projekt není
zatím schválen!). Od knihoven nepožaduje UISK  jinou spolupráci než možnost
kurz uspořádat a naplnit. Tj. monitoruje se společenská objednávka před
podáním projektu.   

První reakce od několika knihoven už UISK zaznamenal pozitivní reakce a
děkuje za ně.  

Bude připraven kurz s využitím didaktických metod, který umožní, aby dospělý
člověk po jeho absolvování dosáhl vyšší čtenářské a numerické kompetence.
Své výsledky si bude moci otestovat a v rámci e-learningu a bude moci
postupovat svým vlastním tempem. Forma kurzu bude obdobná jako v projektu
http://www.rozectise.cz/. Kurz je primárně učen dospělým v produktivním
věku, ale po ukončení projektu může být využit pro dospělé studenty, seniory
atd. Projekt bude ukončen 30. 6. 2015. Školení proběhnou cca od března do
května. 
 
V první fázi projektu budou vyškoleni pracovníci knihoven, aby byla získána
zpětná vazba zvýšila se čtenářská i numerická gramotnost zaměstnanců
knihoven a  současně bude sledován cíl, aby knihovníci byli schopni kurzy
dál nabízet a poskytovat asistenci k jeho absolvování. Školení by probíhalo
dle dohody v krajských nebo jiných knihovnách ve větších městech. Náklady na
cestovné účastníků  budou hrazeny z projektu. Ministerstvo školství požaduje
mimo pilotního vytvoření i ověření formou prezenční výuky v rozsahu 40
hodin. V rámci projektu musím kurzem projít minimálně 500 osob z celé ČR s
výjimkou Prahy. 
 
Obracíme se touto cestou na knihovny, abychom zjistili:
 
1. Kolik knihoven by mělo zájem e-learningový kurz nabídnut veřejnosti a
propagovat a provozovat ho.
 
2. Kolik pracovníků knihoven by mělo zájem kurz absolvovat (prezenční výuka
40 hodin) - podmínkou není, že absolvent se musí zároveň stát dalším
šiřitelem.
  
Projekt musí být hotov a odevzdán do konce února. Obracíme se na knihovny,
které mají o projekt zájem, aby se nejpozději do 25.2.2014 ozvaly na adresu
[log in to unmask] a sdělily, zda mají zájem participovat na
projektu, kolik pracovníků by vidí jako reálné  vyškolit v 1. pol. roku 2014

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager