LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Benchmarkin knihoven 2014 - seminář 20.3.2014
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 20 Feb 2014 15:12:58 +0000
Content-Type:text/plain

P O Z V Á N K A   NA  SEMINÁŘ

BENCHMARKING KNIHOVEN 2014
Jaké jsou silné a slabé stránky mé knihovny?

20. března 2014 od 10:00 hod. Národní knihovna ČR, Knihovnický institut, Klementinum 190, Praha 1, vchod B2, průjezd z Mariánského náměstí, 1. patro, učebna č. dveří 210.

PROGRAM:

1. Sběr dat za rok 2013 - problémy s vyplňováním vstupního formuláře

2. Jak pracovat s databází, jak si připravit srovnávací grafy

3. Jak interpretovat získané výsledky - možnosti a meze benchmarkingu

4. Využití benchmarkingu pro soutěž Městská knihovna roku - jak je prováděno hodnocení

Seminář je určen knihovnám, které již v projektu jsou a chtějí si osvěžit některé zásady, a takém knihovnám, které by chtěly do projektu nově vstoupit. Na projektu v roce 2013 participovalo 280 knihoven z toho 54 ze Slovenské republiky. 

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager