LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Příležitost pro knihovny - podpora čtenářské gramotnosti
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 20 Feb 2014 13:24:54 +0000
Content-Type:text/plain

Máte zájem o účast v připravovaném projektu?

Ústav informačních studií a knihovnictví (UISK) v současné době intenzivně pracuje na přípravě projektu do strukturální fondů EU (OP VK - výzva 50). Hlavním cílem projektu je připravit  vzdělávací moduly (metodiku, osnovu prezenční výuky, e-learning)  na podporu čtenářských a numerických  kompetencí dospělých. Jednou z os projektu je podpoření funkcí knihoven v oblasti neformálního vzdělávání veřejnosti. Obracíme se na vás s monitoringem případného zájmu o školení vlastních zaměstnanců, tj. kolik osob z vaší knihovny je reálné, aby bylo vyškoleno (nezávazně, projekt není zatím schválen!). Od knihoven nepožaduje UISK  jinou spolupráci než možnost kurz uspořádat a naplnit. Tj. monitoruje se společenská objednávka před podáním projektu.   

První reakce od několika knihoven už UISK zaznamenal pozitivní reakce a děkuje za ně.  

Bude připraven kurz s využitím didaktických metod, který umožní, aby dospělý člověk po jeho absolvování dosáhl vyšší čtenářské a numerické kompetence. Své výsledky si bude moci otestovat a v rámci e-learningu a bude moci postupovat svým vlastním tempem. Forma kurzu bude obdobná jako v projektu http://www.rozectise.cz/. Kurz je primárně učen dospělým v produktivním věku, ale po ukončení projektu může být využit pro dospělé studenty, seniory atd. Projekt bude ukončen 30. 6. 2015. Školení proběhnou cca od března do května. 
 
V první fázi projektu budou vyškoleni pracovníci knihoven, aby byla získána zpětná vazba zvýšila se čtenářská i numerická gramotnost zaměstnanců knihoven a  současně bude sledován cíl, aby knihovníci byli schopni kurzy dál nabízet a poskytovat asistenci k jeho absolvování. Školení by probíhalo dle dohody v krajských nebo jiných knihovnách ve větších městech. Náklady na cestovné účastníků  budou hrazeny z projektu. Ministerstvo školství požaduje mimo pilotního vytvoření i ověření formou prezenční výuky v rozsahu 40 hodin. V rámci projektu musím kurzem projít minimálně 500 osob z celé ČR s výjimkou Prahy. 
 
Obracíme se touto cestou na knihovny, abychom zjistili:
 
1. Kolik knihoven by mělo zájem e-learningový kurz nabídnut veřejnosti a propagovat a provozovat ho.
 
2. Kolik pracovníků knihoven by mělo zájem kurz absolvovat (prezenční výuka 40 hodin) - podmínkou není, že absolvent se musí zároveň stát dalším šiřitelem.
  
Projekt musí být hotov a odevzdán do konce února. Obracíme se na knihovny, které mají o projekt zájem, aby se nejpozději do 25.2.2014 ozvaly na adresu [log in to unmask] a sdělily, zda mají zájem participovat na projektu, kolik pracovníků by vidí jako reálné  vyškolit v 1. pol. roku 2014

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager