LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: dobrovolnictví v knihovnach po nabyti ucinnosti NOZ
From:Ježková Zuzana <[log in to unmask]>
Reply-To:Ježková Zuzana <[log in to unmask]>
Date:Thu, 13 Feb 2014 08:38:10 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

protože se množí dotazy na ošetření dobrovolníků v knihovnách po 1. lednu  2014  (nabytí účinnosti nového občanského zákoníku), ráda bych vám sdělila, že s určitou výhradou jsou použitelné všechny rady a metodická doporučení na portále Informace pro knihovny   http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=19_dobrovolnici.htm&PHPSESSID=4ce341f430fa26522aa30bc6326ab165  .

Dobrovolnictví je občanskoprávní vztah, nikoli pracovněprávní, řídí se tedy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
V případě, že nemáte dobrovolníky ošetřené spoluprácujicím dobrovolnickým centrem (v akreditovaném režimu), uzavíráte s dobrovolníky ústní smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb.,  nebo smlouvu písemnou - nejčastěji formou příkazní smlouvy ( § 2430 a násl.), příp. smlouvy nepojmenované (ve smyslu § 1746 NOZ).

Jen pro úplnost informace dodávám, že do přijetí novely zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě nemohou být akreditovány takové vysílající organizace, které budou mít novou právní formou vycházející z NOZ. Spolek akreditován být může, zůstává mu také platná akreditace, kterou podal ještě jako občanské sdružení.
Návrh novely zákona č. 198/2002 Sb.,  o dobrovolnické službě schválila vláda ČR a postoupila jej Poslanecké sněmovně PČR k projednání. Dá se očekávat, že novela zákona by mohla být účinná cca v  polovině roku 2014. Z tohoto pozdržení si však knihovny, které mají dobrovolníky v akreditovaném režimu přes dobrovolnická centra,  starosti dělat nemusí, náležitě se o to postarají jejich spolupracující dobrovolnická centra.

Knihovny, které mají dobrovolníky v neakreditovaném režimu, mohou se řídit dle rad a doporučení na portále Informace pro knihovny s tím, že odkazy na občanský zákoník upraví dle výše popsaného návodu. 

Krásný den přeje 
Zuzana Ježková


Mgr. Zuzana Ježková 
Knihovnický institut - Oddělení vzdělávání 
Národní knihovna České republiky 
Klementinum 190, Praha 1
[log in to unmask]   | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 339
Budova: B2 Klementinum, 1. patro

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager