LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Hledáme téma pro knihovnický kalendář na ro k 2015
From: Kunt Miroslav <[log in to unmask]>
Reply-To:Kunt Miroslav <[log in to unmask]>
Date:Mon, 20 Jan 2014 17:25:37 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

pokud jde o fotografie fyzické osoby v NOZ, vypíchnutí této problematiky jako "změněné" novináři je kachna, protože znění (§ 84 a násl.) je v postatě totožné s úpravou z roku 1964, jen je trochu přesněji vyjádřeno. Problematika fotografie jako zdroje citlivého údaje je řešena ve stanovisku ÚOOÚ (http://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=2769&n=stanovisko-c-12-2012-k-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby&query=fotografie). V případě použití v kalendáři je souhlas zobrazené osoby asi více než žádoucí (nejde ani tak o citlivé osobní údaje, ale o možnost určení totožnosti - viz právě § 84 NOZ). Nové jsou totiž možnosti občanskoprávní žaloby o "újmu". Ono i přecházení na červenou má své meze...

Hezký večer přeje

Miroslav Kunt


-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Josef Schwarz
Sent: Monday, January 20, 2014 4:27 PM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Hledáme téma pro knihovnický kalendář na ro k 2015

Dobrý den,

> z pohledu ochrany osobnosti, myslím, budou neproblematické do kalendáře ke zveřejnění ty knihovnické (případně i čtenářské ruce) dle >návrhu pana kolegy (mně to přijde celkem kreativní myšlenka). Ale pozor, fotografie musejí být v dostatečně malém rozlišení, aby nebylo >možno rozeznat a zneužít daktylky (to jsou biometrické osobní údaje jak vyšité) :-))) My se tu jednou z té ochrany osobnosti a osobních >údajů fakt zcvokneme...

recept je jednoduchý: na osobní i institucionální úrovni ignorovat hloupou, byrokratickou a přebujelou legislativu a jiné předpisy. Kde není žalobce, není soudce. A když se žalobce najde, jít k soudu a bojovat za svou svobodu proti orwellovskému systému. Ne vždy, samozřejmě, takový boj dopadá úspěšně, viz příklad Romana Smetany.
Začít se ale dá maličkostmi: třeba přejít na červenou. Když nic nejede, rozumný člověk (na přehledném místě) nečeká na zelenou, jak mu přikazují pravidla silničního provozu (=přepisy), ale ulici přejde i za cenu toho, že se vystavuje pokutě.

Zdravím

Josef Schwarz

> -----Original Message-----
> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven 
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Kveta Cempirkova
> Sent: Monday, January 20, 2014 3:06 PM
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: Hledáme téma pro knihovnický kalendá ř na rok 201 5
>
> Dobrý den, možná bude problém tady:
> 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Po padesáti letech tak přestal platit občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Nový občanský zákoník je součástí komplexní rekodifikace českého soukromého práva. Nový občanský zákoník má 3081 paragrafů, které jsou tematicky rozděleny do pěti částí. Ve stručných bodech uvádíme nejvýznamnější změny, které nový občanský kodex přináší.
>
>   Osobnostní práva jsou postavena nad úpravu majetkových vztahů.
>   Je posílena definice osobnostních práv a sankcí za jejich narušení (např. zveřejňování fotografií), a to zejména v případech, kdy se ho dopustí hromadné sdělovací prostředky.
>
> atd. atd.
>
> K.Cempírková
>
>
> MěK Nová Paka napsal(a):
>> Dobrý den, já bych se přikláněla ke kolegyni Dohnálkové. Čtenáři mě 
>> také napadli. Zrovna v prosinci jsem si vyfotila uživatele, který 
>> přišel bos a moc si pochvaloval naše služby. Jen nevím, jaké jsou 
>> podmínky pro zveřejnění.
>>
>> Stanislava Benešová
>> Městská knihovna
>> Nová Paka
>> 509 01
>>
>> tel.: 493 722 500
>> e-mail: [log in to unmask]
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven 
>> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Dohnálková Zdeňka
>> Sent: Monday, January 20, 2014 1:50 PM
>> To: [log in to unmask]
>> Subject: Re: Hledáme téma pro knihovnický kalendář na rok 201 5
>>
>> Zdravím,
>>
>> Při předvánočním úklidu mi přišel do ruky starší kalendář s motivy 
>> knihoven, který jsem si kdysi dovezla z Londýna, a je věnován 
>> čtenářům knihoven.
>> Jmenuje se Z lásky ke knihovnám a jsou v něm krásné fotky čtenářů z 
>> různých typů knihoven, jsou to černobílé, spíše situační momentky, 
>> ale místy např. i sochy ve vestibulech u historických staveb.
>> V londýnských knihovnách bylo samozřejmě efektní zachycovat odlišně 
>> ustrojená etnika při četbě a půjčování, což v českých knihovnách 
>> patrně nedosáhneme, ale možná by nebylo marné přiblížit knihovny 
>> tvářemi našich uživatelů.
>> Tak tedy navrhuji: Čtenáři knihoven
>>
>> Zdraví        Zdenka Dohnálková
>>
>> P.S.
>> Doufám, že jsem s návrhem první a láhev mne nemine? Nebo budu muset 
>> vyčkat, zdali bude vybrán???
>>
>>
>> Mgr. Zdeňka Dohnálková
>> vedoucí knihovny
>> Knihovna univerzitního kampusu
>> Kamenice 5
>> 625 00 Brno
>> Tel.: +420 549 493 520
>> E-mail: [log in to unmask]
>> Mgr. Zdenka Dohnalkova
>> Head of the Library
>> Masaryk University Campus Library
>> Kamenice 5
>> 625 00 Brno
>> Czech Republic
>>
>>
>>
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven 
>> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Richter Vít
>> Sent: Monday, January 20, 2014 1:13 PM
>> To: [log in to unmask]
>> Subject: Hledáme téma pro knihovnický kalendář na rok 201 5
>>
>> HLEDÁME TÉMA PRO KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2015
>>
>> Nový rok sotva začal, ale my již přemýšlíme o tom, jak bude vypadat 
>> stolní knihovnický kalendář pro rok 2015, hledáme pro něj hlavní téma.
>> V uplynulých letech byl kalendář zaměřen na tato témata:
>>
>> stavby knihoven
>> interiéry knihoven
>> informační zdroje knihoven
>> příběh knihy
>> knihovnická exlibris
>> knihovnické akce
>>
>> Máte někdo nějaký nápad na zajímavé témat? Mělo by to být něco 
>> hezkého, něco, co propaguje české knihovny, ale také něco, co je 
>> snadno realizovatelné a bez velkých nároků na autorská práva a honoráře :-).
>>
>> Pokud máte nějaký námět, POŠLETE NÁM HO DO KONCE LEDNA na adresu 
>> dana.smetanová@[log in to unmask] Cena pro vybraný námět a pro toho, kdo ho zašle 
>> jako první: láhev dobrého vína.
>>
>> Zdravi
>>
>> Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel:
>> +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email:
>> [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, 
>> http://www.skipcr.cz/
>>
>
>
> PhDr. Kveta Cempirkova
> Jihoceska vedecka knihovna
> v Ceskych Budejovicich
> tel.:+420 386 111 258
> e-mail:[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager