LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Digitalizace lístkových kartoték a katalogů
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 13 Jan 2014 10:25:05 +0000
Content-Type:text/plain

Nabídka

Digitalizace lístkových kartoték a katalogů

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., nabízí knihovnám, muzeím, archivům, vysokým školám a univerzitám nebo veřejným výzkumným institucím výhodné provedení digitalizace jejich lístkových kartoték - katalogů, bibliografických kartoték, kartoték životopisných dat apod. Výsledkem digitalizace je veřejně přístupná internetová aplikace s rozsáhlými možnostmi správy, rozvoje i využívání.

Pro zpracování zakázek využívá digitalizační pracoviště ÚČL AV ČR, v. v. i., odborný personál s dlouholetou zkušeností s digitalizací tohoto typu vědeckých informací, profesionální technické vybavení (speciální oboustranné skenery) a originální softwarový balík RETROBI.

Software využívaný v ÚČL AV ČR, v. v. i., zahrnuje automatizované nástroje pro vylučování prázdných stran, kontrolu a řazení nasnímaných dat, jejich ukládání, párování s textovým přepisem, správu, doplňování a řazení naskenovaných záznamů a jejich publikaci. Bohaté možnosti nabízí systém RETROBI pro uživatelské rešerše, a to včetně vyspělého fulltextového prohledávání a dlouhodobé práce s výsledky jednotlivých rešerší. Správcům kartotéky umožňuje další rozvoj informační sbírky, která nemusí být po dokončení digitalizace zakonzervována. Jsou to například funkce pro vkládání nově pořízených textových záznamů, generování a tisk jejich lístkové podoby. Textový přepis lístků lze v systému RETROBI dodatečně strukturovat a připravit tak soubor digitálních textových dat pro konverzi do relačního databázového systému.

Programový balík RETROBI byl vyvinut pro digitalizaci Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945. Tato největší oborová bibliografie v České republice je charakterizována mimořádným rozsahem (více než 1,7 milionů karet), které odpovídá technologická robustnost softwaru RETROBI. Stejný programový balík lze ovšem s úspěchem použít i pro zpřístupnění drobných souborů dat, jako jsou katalogy menších knihovních fondů nebo specifických muzejních či archivních sbírek. Podrobnější informace o projektu digitalizace Retrospektivní bibliografie a o softwaru RETROBI lze nalézt například v časopise Ikaros.

V ÚČL AV ČR, v. v. i., byl tento balík nasazen také pro digitalizaci katalogu Staročeské sbírky fotokopií manuskriptů, prvotisků a tisků z 13. až 17. století, který zahrnuje pouze 2500 lístkových záznamů, nebo pro digitalizaci některých částí katalogu knihovny ÚČL v rozsahu 10-30 tisíc karet. Institut umění - Divadelní ústav využívá systém RETROBI pro zpřístupnění své Divadelní bibliografie 1851-1990 o rozsahu přibližně 400 tisíc záznamů. Její digitalizaci i provoz zajistilo digitalizační pracoviště ÚČL AV ČR, v. v. i.

Systém RETROBI je open source software publikovaný pod licencí AGPL. S jeho využíváním nejsou spojeny žádné pořizovací ani licenční náklady. 

Digitalizace katalogu nebo kartotéky na zakázku zahrnuje:

1. oboustranné skenování kartového materiálu a jeho zpracování,
2. zálohování obrazových souborů v maximálním rozlišení 600 dpi,
3. komprimace obrazových souborů a jejich uložení v pracovním rozlišení,
4. OCR přepis textových dat z karet,
5. úpravu layoutu a textového popisu v publikačním systému RETROBI,
6. uložení všech dat pro systém RETROBI,
7. hosting a správu digitalizované kartotéky v ÚČL AV ČR, v. v. i.

Podle potřeb klienta provede ÚČL AV ČR, v. v. i., buď všechny tyto kroky, nebo jen jejich část: například prosté skenování, zálohování a komprimaci dat, kompletní digitalizaci bez hostingu, prezentaci již dříve pořízených skenů apod.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., byl založen v roce 1947. Od poloviny 90. let 20. století se v oblasti slovníků a dalších referenčních publikací, bibliografických a biografických databází a při vydávání literárních památek specializuje na vývoj a využívání digitálních nástrojů. Provozuje Českou elektronickou knihovnu, zahrnující veškerou českou knižně vydanou poezii od konce 18. století do prvních dvou dekád 20. století, Slovník české literatury po roce 1945 s přibližně 1500 strukturovanými hesly, digitální archivy knih, časopisů a populárních tisků, biografickou databázi České literární osobnosti o cca 40 tisících záznamech a další internetové služby, které ročně navštíví milion uživatelů z ČR i ze světa. Tomuto provozu odpovídá hardwarové vybavení ústavu, jako jsou datová úložiště či připojení k uzlu páteřní sítě internetu, a také kvalifikace IT oddělení ÚČL AV ČR, v. v. i.

Svých dvacetiletých zkušeností v oblasti digitalizace vědeckých informací a publikování na internetu využívá ÚČL AV ČR, v. v. i., i pro digitalizaci lístkových kartoték a katalogů.


O další informace nebo nezávaznou cenovou nabídku se obracejte na:


Ing. Pavel Janáček, Ph.D. 				Mgr. Vojtěch Malínek
ředitel 						vedoucí Střediska literárněvědných informací
ÚČL AV ČR, v. v. i. 					ÚČL AV ČR, v. v. i.

mail: [log in to unmask]				mail: [log in to unmask] 
tel.: 222828116, 603862039			tel.: 222828132, 222828116


ÚČL AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 3/1420
110 00 Praha 1

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager