LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:Časopis Knihovna 2/2013
From:Salátová Renata <[log in to unmask]>
Reply-To:Salátová Renata <[log in to unmask]>
Date:Thu, 12 Dec 2013 08:55:08 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

dovolujeme si vám tímto oznámit, že vyšlo nové číslo časopisu Knihovna: knihovnická revue 2/2013. Můžete se v něm dočíst o sbírkách knihovny a archivu pražského  Náprstkova muzea dokumentujících život našich krajanů v Severní Americe ve druhé polovině 19. století, prostudovat příspěvky Zpracování a online zpřístupnění závěrečných zpráv grantových projektů Interní grantové agentury MZ ČR, Využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje  v rámci služby Ptejte se knihovny či  Knihovní katalogy v sémantickém webu.
K letošnímu jubileu Knihovny knihovnické literatury NK ČR (uplynulo 60 let od jejího založení) jsme zařadili příspěvek o její historii. Článek o výročních zprávách středních škol z 19. století přináší informace o této opomíjené kategorii dokumentů a o informacích, které lze ve výročních zprávách škol objevit. Určitě vás zaujme informace o  rozšířené realitě a nových možnostech tvorby publikací. Recenze upozorňuje na publikaci od Petera Burkeho Společnost a vědění II: Od Encyklopedie k Wikipedii. Číslo uzavírá tradiční rubrika Novinky zahraniční knihovnické literatury s informacemi z Francie, Polska, Ruska i USA.

Děkuji vám všem za projevenou přízeň, za vaši spolupráci a přeji krásné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2014.


Za redakci 

Mgr. Renáta Salátová
Knihovnický institut
Národní knihovna ČR
časopis Knihovna a Knihovna Plus
T: 221 663 343
M: 736787153
http://knihovna.nkp.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager