LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: k nekolika autorskopranim momentum
From: Iveta Drobnikova <[log in to unmask]>
Reply-To:Iveta Drobnikova <[log in to unmask]>
Date:Fri, 6 Dec 2013 10:16:08 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

jako laik a neodborník, či snad prostý čtenář si dovolím také poslat
příspěvek do diskuse a  
chtěla bych pochválit provozování digitálního archivu AV ČR.

"Repozitář" funguje jednoduše, listovat v něm může každý a ihned - 
čtenář či nečtenář knihovny, bez ID, bez vzdáleného přístupu, prostředí je
uživatelsky snadné a přívětivé,
což je možná je i tím, že je tam pouze to, co se dá "prohlížet"

Na odborných seminářích se popularizuje především repozitář Kramerius, který
je nyní ve 4 verzi. 
Dohledaný dokument z roku 1862 , úplně náhodně např.: Časopisectvo v Čechách
v letech 1848-1862 
obsahuje hlášení: Tento dokument není veřejně přístupný. Tento dokument si
nemůžete volně prohlížet kvůli autorským právům. Autorský zákon připouští
zpřístupnění děl 70 let po smrti autora. Pokud se Vám zdá, že by dokument
měl být přístupný a není, napište, prosím, na adresu [log in to unmask],
dokument přezkoumáme a případně zpřístupníme. (Hlášení je zkráceno.)
 
A tak se jako laik hloupě ptám, proč nejdřív MK, z jehož prostředků je
digitalizace hrazena dojedná právní podmínky a právní prostředí pro
provozování  repozitářů, aby bylo jasné za jakých podmínek a kdy budou moci
být data v repozitářích zpřístupněna ostatním knihovnám a i veřejnosti? 

Pan doktor Richter, v jednom z předešlých e-mailů v konferenci napsal : 

A proč není možné zpřístupňovat domácí produkci? Vysvětlení je také celkem
jednoduché: protože to nikdo nekoupil, protože to nikdo nezaplatil, protože
zatím neexistuje trh, kde by se to dalo koupit. 
 
Nemělo by se tedy začít tím, že místo investovaných prostředků na
digitalizaci se dojedná zakoupení těchto práv a
vytvoření trhu, aby bylo co zpřístupňovat a zdigitalizovat?

Trochu vzdáleně mi to připomíná situaci kolem tunelu Blanka. :-)

A omlouvám se za Vám za svůj neodborný příspěvek, 
který má být dokladem toho, že tato problematika je aktuální 
a Vaše příspěvky v konferenci skutečně čtou i "obyčejní" knihovníci.

Ing. Iveta Drobníková
knihovna a evidence publikací
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Veveří 97
602 00 Brno
E-mail: [log in to unmask]

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Josef Schwarz
Sent: Thursday, December 5, 2013 9:30 PM
To: [log in to unmask]
Subject: [SPAM] Re: k nekolika autorskopranim momentum

Zlatá slova (bez ironie).

Jen jedna pochybnost, která možná plyne z mé nevědomosti:

> ZATÍM JEDINÝM ŘEŠENÍM JE JEDNAT A DOHODNOUT SE S DRŽITELI PRÁV. Při 
> jednání o novele autorského zákona jsme se s držiteli >práv (autoři, 
> vydavatelé, nakladatelé, distributoři, kolektivní správci)

Kdo prosím drží práva na 100, ale i 80 let staré noviny? Většina autorů
dávno zemřela a jejich potomci jsou až na výjimky nedohledatelní,
vydavatelé/nakladatelé těchto titulů dávno zanikli, distributoři rovněž,
kolektivní správci, jak sám píšete, dávají od věci ruce pryč.

Co, kromě předběžné opatrnosti, bere knihovnám možnost dokumenty tohoto typu
okamžitě zpřístupnit online (jsou-li již někde naskenovány
- Kramerius, ale jiné systémy)? Nikdo rovněž zatím nezodpověděl otázku, jak
je možná existence systému http://archiv.ucl.cas.cz/ .
Je-li systém provozován nelegálně, kde jsou ty tisíce žalob poškozených
autorů a dalších dotčených stran, kterými se tu neustále argumentuje? Je-li
systém provozován legálně, proč to tak nejde i v jiných případech
(Kramerius, ale i další systémy)?

Zdravím

Josef Schwarz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager