LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: k nekolika autorskopranim momentum
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 5 Dec 2013 14:47:49 +0000
Content-Type:text/plain

Protože patřím ke špatným a zkorumpovaným vyjednávačům, kteří jsou příčinou neutěšeného stavu autorského práva v České republice (ale také v EU a konec konců na celém světě), tak je na místě, abych se ozval a dovolil si několik konstatování. Omlouvám se za jejich délku.

Když se podíváme na reálné fungování knihoven, tak lze zjednodušeně konstatovat, že knihovny nemají žádný zvláštní autorskoprávní problém se zpřístupňováním toho, čemu říkáme zahraniční elektronické informační zdroje (EIZ), ale mají problém se zpřístupněním domácí produkce (zdigitalizované nebo borndigital). Uživatel se tak relativně snadno dostane k nejnovější zahraniční produkci v digitální podobě, ale je téměř nemožné, dostat se k tomu domácímu - novému i staršímu.

Vysvětlení tohoto paradoxu je celkem jednoduché: za zpřístupňování zahraničních EIZ se v ČR vydává z veřejných rozpočtů dle (mého) odhadu nejméně 200 mil. Kč ročně (jen pro srovnání 5400 veřejných knihoven zřizovaných obcí a krajem včetně NK ČR vydalo v roce 2012 na nákup knihovních fondů 306 mil. Kč). A protože je zaplaceno a protože to někdo koupil, proto se také ke zdrojům mohou ti, kteří to potřebují, bezplatně přes knihovny dostat. Výše této částky může někoho pohoršovat, ale když je to potřeba, tak se to zaplatí a knihovny i jejich uživatelé mohou být spokojeni a nikdo se nerozčiluje nad autorskými právy - je to prostě obchod a knihovny vědí, že když si to nekoupí, tak to nebudou mít. Platíme to, protože jsme tak moudří, že podporujeme výzkum a vzdělávání.

A proč není možné zpřístupňovat domácí produkci? Vysvětlení je také celkem jednoduché: protože to nikdo nekoupil, protože to nikdo nezaplatil, protože zatím neexistuje trh, kde by se to dalo koupit. A jsou tu ještě další svízele: jsme malý národ, malý trh, a proto je z podstaty věci obtížné dosáhnout ekonomické efektivnosti při elektronickém publikování, zejména u nových věcí, a čeští autoři, nakladatelé, knihkupci neprovozují žádné zlaté doly. Chybí nám také legislativa elektronického "povinného výtisku," ale kdybychom ji měli, nemáme ho zatím kde uložit, nemáme žádný nástroj, který by nabídku knihoven v této oblasti koncentroval na jedno místo a nemáme ani nějaký stroj na půjčování eknih - to všechno jsou problémy na straně knihoven.

Tahanice o autorských právech je v podstatě boj o peníze a trh a v tomto případě knihovny tahají za kratší konec. Vůbec se nejedná pouze o český problém, situaci se na mezinárodním poli snaží ovlivnit IFLA, EBLIDA a další spolky a organizace, ale výsledky jsou zatím hodně hubené -  hovoří se pouze o "hledání nových obchodních modelů", což není nic jiného, než hledání způsobu jak a kdo bude platit a jak budou peníze rozděleny.  

Problémem také je, že kolektivní správci nemají oprávnění na sjednávání hromadných smluv s knihovnami - to není jejich chyba, to je nedostatek autorského zákona, který se snažíme změnit. Proto také s Dilií nelze dojednat například licence na zpřístupnění starších novin a jiných periodik v Krameriovi.

Podstatné pro řešení problému je, že ZA SOUČASNÉ SITUACE NELZE PROSADIT ZÁKONNÉ VÝJIMKY Z AUTORSKÉHO PRÁVA PRO SLUŽBY KNIHOVEN V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ, tak jak to známe u tištěných dokumentů. Je to nepříjemná skutečnost, ale je nutno ji vzít na vědomí. Tím vůbec nechci říci, že bychom neměli usilovat o změny.

ZATÍM JEDINÝM ŘEŠENÍM JE JEDNAT A DOHODNOUT SE S DRŽITELI PRÁV. Při jednání o novele autorského zákona jsme se s držiteli práv (autoři, vydavatelé, nakladatelé, distributoři, kolektivní správci) i s Ministerstvem kultury ČR dohodli na řešení, které umožní uzavírání hromadných licenčních smluv na různé typy služeb knihoven v digitálním prostředí a bylo také dohodnuto, že tyto smlouvy budou skutečně uzavřeny. To by mělo otevřít nový prostor pro knihovny a jejich služby. Novela autorského zákona však byla zastavena, protože byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna a nyní čekáme na novou vládu. 

Musíme počítat s tím, že za užití autorských děl bude nutné zaplatit, protože jsme společností, která svůj úspěch a sílu hodnotí primárně ziskem, růstem HDP, ekonomickou výkonností, výší platu atd. O tom, jestli licence uhradí stát, jednotlivé knihovny nebo koncoví uživatelé rozhodnout politikové, které jsme si zvolili, uvidíme, jestli budou také v tomto případě moudří a budou podporovat výzkum a vzdělávání.

Autoři, vydavatelé, nakladatelé, distributoři, kolektivní správci jsou našimi partnery pro jednání. Nepovažuji za užitečné jim nadávat a osočovat je, jsme totiž všichni na jedné lodi.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager