LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Literární Varnsdorf 2014 - vyhlášení literární soutěže
From: Městská knihovna Varnsdorf <[log in to unmask]>
Reply-To:Městská knihovna Varnsdorf <[log in to unmask]>
Date:Thu, 5 Dec 2013 12:38:28 +0100
Content-Type:text/plain

LITERÁRNÍ VARNSDORF 2014

Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje 11. ročník soutěže 

Podmínky soutěže:
&#61656;	věk soutěžících není limitován
&#61656;	tématika příspěvků je libovolná
&#61656;	všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované
&#61656;	soutěž je anonymní

Soutěžní kategorie:
&#61656;	PRÓZA
&#61656;	PUBLICISTIKA (REPORTÁŽ, ČRTA, ROZHOVOR, FEJETON, LITERATURA 
FAKTU)
&#61656;	POEZIE

Organizace a vyhodnocení soutěže:
Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 15. 02. 2014 na adresu:
Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf
V levém dolním rohu obálky uveďte heslo „Literární soutěž“


•	Přijímají se pouze práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného 
výstupu z počítače, řádkování 1,5. Text je třeba psát pouze po jedné straně 
formátu A4. Každá práce musí mít v záhlaví uveden název, označení žánru 
příspěvku a identifikační heslo, které si zvolí autor. Soutěžní příspěvek musí být 
zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít více než 10 stran textu (tj. u prózy 
max. 18 000 znaků včetně mezer), u prací v rozsahu nad 10 stran prosíme 
zaslat pouze úryvek v rozsahu do 10 stran.
•	Autor k soutěžní práci přiloží zalepenou obálku, v níž budou uvedeny tyto 
údaje: název soutěžní práce, identifikační heslo shodné s heslem v záhlaví 
práce, jméno autora, datum narození, adresa, číslo telefonu, e-mail. Na zvláštní 
list papíru je nutné napsat souhlas se zařazením osobních údajů do databáze 
soutěžících a souhlas s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na 
autorský honorář. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepiště na listy 
společně s vašimi příspěvky.
•	Porota otevře obálky až po vyhodnocení příspěvků.
•	Originál soutěžní práce zůstane uložen v archivu Městské knihovny 
Varnsdorf, kopie se nevracejí.
•	Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Tři nejlepší práce v každé 
kategorii budou odměněny cenami. Porota má právo některou z cen neudělit, 
případně udělit čestná uznání.
•	Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v červnu 2014.
•	Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2014 sborník vybraných prací. 
Autoři, jejichž příspěvek bude zařazen ve sborníku, obdrží výtisk zdarma.


Práce, které nebudou vyhovovat shora uvedeným  podmínkám soutěže nebo 
budou odevzdány po termínu, budou automaticky ze soutěže vyřazeny. 
Rozsah a vydání sborníku je podmíněno kvalitou soutěžních prací a výší finanční 
podpory z grantu.

Informace podá: Městská knihovna Varnsdorf, tel. 412 372 678, 412 332 963, 
e -mail: [log in to unmask], [log in to unmask]

Ing. Ilona Martinovská
Městská knihovna Varnsdorf
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf
tel: 775 865 950
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager