LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: knihovna jako cenzor a vsevedoucí meritel k vality informaci
From:Michal Denár <[log in to unmask]>
Reply-To:Michal Denár <[log in to unmask]>
Date:Wed, 6 Nov 2013 12:25:15 +0100
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a drazí kolegové,
aktuálně řešíme v naší knihovně intenzivní stížnosti jednoho z čtenářů 
na naší práci, konkrétně nabídku akcí. Zajímal by nás Váš názor či 
vlastní zkušenost s podobným jednáním. Jsem toho názoru, že knihovna má 
být místem, kde zaznívají různé názory, včetně nemainstreamových. A to 
zcela svobodně a bez direktivních omezení. Stejně jako v akvizici se 
snažíme o co nejpestřejší výběr titulů, témat i názorových proudů, 
děláme to samé i pří výběru akcí. Posoudit kvalitu knih je těžké, ne-li 
nemožné. Značnou roli hraje osobní vkus, životní zkušenost a světonázor. 
Dopředu posoudit kvalitu přednášejícího je ještě těžší. Vždy tedy 
sháníme reference, doporučení a snažíme se vycházet vsříc požadavkům 
samotných čtenářů. A teď k jádru problému. Stěžovatel tvrdí, že 
pořádáním akcí například o alternativní medicíně (konkrétně celostní) 
propagujeme nevědecké bludy a děláme reklamu nefukčním doplňků stravy. 
Ponechme stranou, že stěžovatel na žádné akci knihovny nikdy nebyl a jím 
kritizovaná akce zatím ani neproběhla. Stejně tak můžeme i pominout, že 
celostní medicínu jako obor uznalo MZ. Přímý prodej na akcích v 
prostorách knihovny samozřejmě netolerujeme a snažíme se přednášejícím 
vysvětlovat, že přednáška by neměla propagovat konkrétní výrobky ani 
služby. Celá situace se mi zdá naprosto absurdní. Je to jakoby někdo 
napadal místní kulturní centrum (také příspěvková organizace města), že 
chce promítat film nízké kvality, s ubohým scénářem, ale prošpikovaného 
product placementem. Nerozumím tomu.
Jak to vidíte Vy? Má být knihovna garantem kvality informací podávaných 
na akcích, které hostuje? Jak má případně tuto kvalitu posuzovat? 
Označujete akce sdělením ve smyslu, že se názory v nich prezentované se 
nemusí shodovat s názory knihovny? Žádají Vás lidé o rušení akcí na 
základě jejich tématu nebo názvu? Jak řešíte to, aby v rámci akcí 
neprobíhala přímá propagace komerčních záležitostí a minimalizujete 
propagaci nepřímou? Jak reagujete na zcela zjevně neoprávněné a 
opakující se stížnosti?

Předem Vám děkuji za názory k tomuto tématu.

-- 
Děkuji a přeji příjemný den.

Michal Denár
Městská knihovna Česká Třebová

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager