LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: FW: knihovna jako cenzor a v sevedoucí me ritel k vality i n formaci
From:Dohnálková Zdeňka <[log in to unmask]>
Reply-To:Dohnálková Zdeňka <[log in to unmask]>
Date:Mon, 11 Nov 2013 09:54:06 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

Děkuji kolegyni Svobodové za upozornění s nadužíváním cizích slov, jsem samozřejmě také ovlivněna a profesně deformována svou prací šéfky akademické knihovny, když užívám slovník odpovídající úrovni komunikace s vědci a VŠ učiteli, i někde, kde se to nehodí... Samozřejmě se umím vyjádřit i běžně česky. Omlouvám se a překládám do běžné češtiny:
 
"indoktrinace současným mainstreamovým mediálním obrazem, který často dehonestuje environmentálně příznivé snahy"

Tak tedy hezky česky: "silné ovlivnění obrazem, který vytvářejí hlavní sdělovací prostředky, které často vykreslují snahy příznivé pro životní prostředí urážlivě".

Ještě k politické neutrálnosti: označovat péči o životní prostředí a citlivý vztah k němu za "zelenou ideologii" je právě důsledek ovlivňování hlavními sdělovacími prostředky. 

Jinak v tom, že hájím příznivý vztah k životnímu prostředí, který se odráží i v mém vztahu k jaderné energetice a obnovitelným/neobnovitelným zdrojům, nevidím nic politického. Je to prostě můj názor. A jsem občanka demokratického státu, tak jsem ho vyslovila. S kolegou Bartoškem na toto téma příležitostně diskutujeme, a vždy si diskuzi užijeme!

Ale jak píše Zlata Houšková, nejzávažnější téma navazující na původní dotaz, otevřel Josef Schwarz. Opravdu by bylo zajímavé z názorů akvizitérů nebo vedoucích veřejných knihoven zjistit, čím se při výběru titulů k nákupu řídí? Mají nějaký profil fondu stanovený? Nebo jen pravidla typu: pokud již titul máme, nekupujeme ho, nebo kupujeme vždy 2 ks apod.?

U nás konkrétně v knihovně univerzitního kampusu máme profilaci fondu uvedenou v Základních ustanoveních provozního řádu, viz
http://www.ukb.muni.cz/kuk/file/?type=file&file=provozni_rad_KUK_2012_CZ.pdf

....Zabezpečuje zejména získávání, evidenci, zpracování a uchovávání knihovního a informačního fondu pro všechny formy studia na Lékařské fakultě (LF MU), Fakultě sportovních studií (FSpS MU) a pro obory chemie a biologie Přírodovědecké fakulty (PřF MU) MU a pro odbornou, pedagogickou a vědeckou práci ústavů a klinik těchto součástí MU sídlících v Univerzitním kampusu Brno-Bohunice
     
Takže to máme docela jasné, přesto existuje neopominutelné množství literatury, která vhodně doplňuje výše uvedené. Např. životopisy významných lékařů, vědců, příručky jak psát závěrečné práce, jak publikovat, jak správně komunikovat apod. a zde už je prostor pro individuální osobnost akvizitéra, jeho rozhled, posouzení vhodnosti a úrovně obsahu. Takže jsme zakoupili i Konec prokrastinace od Petra Ludwiga, ačkoliv není v doporučené literatuře. A myslím, že jsme dobře udělali, neboť je o něj velký zájem.

Zdravím kolegyně a kolegy a těším se na jejich názory k profilaci fondů. 


Zdraví         Zdenka Dohnálková

  

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Kunt Miroslav
Sent: Saturday, November 09, 2013 9:08 PM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: FW: knihovna jako cenzor a vsevedoucí me ritel k vality i nformaci

Dobrý denv (vlastně večer),

chtěl bych se zastat paní Svobodové z Klučova. Věta "indoktrinace současným mainstreamovým mediálním obrazem, který často dehonestuje environmentálně příznivé snahy" by nám opravdu neměla připadat normální (jakkoli její obsah chápu a dokonce s ním souhlasím). Vůbec nejde jen o cizí slova, ale o "mainstreamové metody prezentace poznání" ;-). Bohužel, každá doba má své ptydepe a my ho spoluvytváříme.

S přáním hezkého víkendu

Miroslav Kunt

________________________________________
Odesílatel: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [[log in to unmask]] za uživatele Zlata Houskova [[log in to unmask]]
Odesláno: 9. listopadu 2013 9:54
Komu: [log in to unmask]
Předmět: Re: FW: knihovna jako cenzor a vsevedoucí meritel k vality i nformaci

Přeji dobré dopoledne. Vždycky mě potěší, když se v knihovnických konferencích rozběhne zajímavá diskuse,
občas slouží jen jako nástěnky, což se mi zdá škoda. Tentokrát se navíc objevilo víc problémů, z nichž některé jsou méně, některé více důležité a zajímavé, některé méně a některé více "knihovnické", prostě inspirativní výměna názorů.

Připojuji se spíše zřídka a raději osobně individuální odpovědí. Nicméně tady zkusím do konference... A trošku od konce:

1. V knihovnických konferencích bylo nastavení "odpovědět všem" vyměněno na nastavení "odpovědět" (individuálnímu pisateli) před lety na nátlak knihovnické veřejnosti, která si nepřála číst všemožné odpovědi na všemožné dotazy, a z žádných jiných důvodů. Historická paměť lidstva je krátká, tak jen pro připomenutí.

2. Paní kolegyně Svobodová jasně vysvětlila, proč prosí o omezení "cizích" výrazů, aby se mohla zapojit do diskuse - prostě jim nerozumí. To jen na okraj poslední poznámky pana kol. Vaníčka. A jsem zcela přesvědčena, že v tomto případě (osobně se s paní kolegyní neznáme) nejde o nacionalismus. Jen doufám, že ještě někdy do diskusí napíše a nevyděsí ji poněkud příkré reakce (mě by to asi odradilo...).

3. Moc by se mi líbilo, kdybychom my knihovníci zkusili v odborných diskusích tohoto typu zůstat politicky neutrální. A když nám to někomu nevyjde, nerozvíjeli pak politickou notu. Jinak to povede zase jen a jen k tomu, že se část publika z takových diskusí stáhne.

4. K původnímu tématu této diskuse velmi pragmaticky: přednášky, besedy a další akce s uvedeným tématem, vážený pane kolego, pořádá velké množství veřejných knihoven. Proč? Protože prostě o ně veřejnost má velký zájem (o čem to svědčí, by byla také krásná diskuse, předpokládám že s mnoha různými i protichůdnými názory). Takže v závěru budete mít proti jednomu stěžovateli určitě 40 nadšených ohlasů účastníků. Samozřejmě pokud bude lektor dobý a "neujede". Toto riziko na sebe ovšem bereme při využití služeb každého lektora, kterého neznáme.

K otázce myslím zazněly odpovídající odpovědi, některé podpořené i použitelnými argumenty, takže tazatel je (jak sděleno) spokojen. To je prima, často se to také nestává... Debata by určitě mohla běžet i dál - kam až lze jít, kde jsou hranice apod. Není to vždycky jednoduché a jednoznačné. Uvidíme. Možná by to bylo téma pro některá knihovnická setkání (?) s publikováním výstupů pro ty, kteří se nemohou zúčastnit (?).

5. Téma, které pro mě z této debaty ale vyplynulo jako nejnaléhavější a nejvážnější, otevřel Josef Schwarz.
Je to otázka profilování fondů a akvizice (pro mě konkrétně ve veřejných knihovnách měst a obcí). Sladit to, co "lidi chtějí", aby k nám chodili, a to, co by ve fondech knihoven mělo (?) být z hlediska hodnotového, ať už tím myslíme cokoliv,
není jednoduché. A to zdaleka nemluvím jen o ekonomické stránce, jakkoli "neomezené" finance by to částečně zjednodušily.
Souhlasím, že této problematice, z mého hlediska zejména pro menší profesionální knihovny obcí a měst, ale jistě nejen pro ně, by se měla odborná knihovnická obec mnohem více věnovat z hlediska systémového i metodického.
Profilace fondu je podle mne jednou z limitních otázek další existence menších knihoven...

Poznámka pod čarou: pokud otázka, zda se do knihoven kupují harlekýnky, nebyla řečnická (?), nepoužila bych slovo "kupují", ale rozhodně se získávají (akvírují), to si tedy pište!

Nakonec: moc děkuji za tuto i další debaty všem, pro něž, jak vidím, je knihovničina stále obor, nad nímž stojí
zato přemýšlet v širších souvislostech (je v tom určitá naděje), a korektní veřejná debata způsob
přijatelné komunikace. Třeba u vážných problémů nezůstane jen u debat...?

Hezký víkend!
Zlata Houšková


Dne 8. listopadu 2013 17:39 Vaníček Jakub <[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>> napsal(a):
Dobrý den,

myslím, že slovo centura není úplně na místě, třebaže se velmi úzce váže ke státním institucím. Nemůžeme mluvit o cenzuře tam, kde neexistuje rozhodnutí nadřízeného orgánu, že ten který titul nemůže být zařazen do fondu knihovny z důvodu ideologických – to se samozřejmě netýká titulů, které podněcují k rasové nesnášenlivosti atd., jejichž šíření je zapovězeno zákonem.
V případě nákupu titulů do knihovního fondu tedy nejde o cenzuru (a to ani v přeneseném slova smyslu), nýbrž o stanovisko akvizitéra – a to se může lišit, jak vidíme například na korespondenčích příspěvcích pana Bartoška a paní Dohnálkové.
Záleží tedy podle mě na výběru a vzdělání akvizitéra, v neposlední řadě i na jeho hodnotových preferencích.

Ad p. Bartošek: Vřele doporučuji článek zde:
http://news.e-republika.cz/article2206-N-meckym-energetickym-koncern-m-dochazi-dech
Za deset let budeme o něco chytřejší, máte ale dost vysokou šanci, že si na Váš příspěvek už nikdo nevzpomene ☺

Ad p. Svobodová: Hezky česky ano, bezpochyby ano, proč ale nepoužívat cizí slova, to opravdu netuším. Nepleťme si kulturu jazyka s nacionalismem!

Jakub Vaníček

***

Mgr. Jakub Vaníček
KNIHOVNÍK, M-CENTRUM


       Krajská knihovna Vysočiny
       HAVLÍČKOVO NÁM. 87, 580 02 HAVLÍČKŮV BROD
       T +420 569 400 480
       [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>

       WWW.KKVYSOCINY.CZ<http://www.kkvysociny.cz/>

       PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE VYSOČINAFrom: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of knihovna Klučov
Sent: Friday, November 08, 2013 5:11 PM
To: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
Subject: Re: knihovna jako cenzor a vsevedoucí meritel k vality i nformaci

Dobrý den,

za malou obecní veřejnou knihovnu mohu sdělit, že Vaší diskuzi plnou cizích výrazů např. indoktrinace současným mainstreamovým mediálním obrazem, který často dehonestuje environmentálně příznivé snahy, ("zelení věrozvěstové")  ..... vůbec nerozumím, jak se potom máme zapojit?????

S pozdravem "Mluvme hezky česky"
Janina Svobodová
knihovnice Jiráskovy knihovny
282 01  Klučov

[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>

www.jkk.estranky.cz<http://www.jkk.estranky.cz>

Dne 8.11.2013 16:36, Dohnálková Zdeňka napsal(a):

Zdravím,Příspěvek kolegy Bartoška je myslím také docela dobrou ukázkou indoktrinace

současným mainstreamovým mediálním obrazem, který často dehonestuje

environmentálně příznivé snahy, ("zelení věrozvěstové"), protože to někomu

nevyhovuje... Konkrétně otázka energetické politiky ČR v mainstreamových

médiích je vzorovou ukázkou velké manipulace, jak dokládá srovnání se

zahraničním tiskem a odbornými zdroji. Při kvalitě současné státní správy,

samosprávy, jejímu provázání s organizovaným zločinem a malé vymahatelnosti

práva v ČR to však není zase takové překvapení.Je ale opravdu škoda, že zejména z veřejných knihoven nikoho dalšího

zajímavé téma, podané kolegou Denárem, nezaujalo k širší diskuzi.Hezký den         Zdenka Dohnálková-----Original Message-----

From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven

[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Miroslav Bartošek


Sent: Friday, November 08, 2013 3:52 PM

To: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>

Subject: Re: knihovna jako cenzor a vsevedoucí meritel k vality informaciDobry den,s prispevkem kolegyne Dohnalkove bych i docela souhlasil, kdyby

si byvala odpustila tu ideologickou zelenou vlozku.<flame>

Mne osobne vic nez hypoteticky "jaderny tunel" irituje daleko

vice realny tunel fotovoltaicky, vetrnikovy, biomasovy a dalsi

podobna zverstva, ktera pomahaji uvadet na svet nasi zeleni

verozvestove.

</flame>Kazdopadne tema nadnesene panem Denarem povazuji za docela

zavazne a tezke. Sam nemam jasny nazor na to, zda "cenzurovat"

ci ne. Mam jen pocit, ze cernobila reseni nejsou nikdy optimalni.

Dost mne oslovil prispevek kolegy Schwarze, ale rad bych si

vyslechl i dalsi.Hezky den,Miroslav Bartosek

UVT MU

-------------------------------------------------------------

Dne 8.11.2013 14:49, Dohnálková Zdeňka napsal(a):

Dobrý den,Otázky nastolené kolegou Denárem úzce souvisejí se schopností knihovnic

a knihovníků (a týká se to i veřejnosti a státní správy) kriticky

vyhodnocovat informace a oddělit ty, které nejsou v souladu se zákony

(Ústava, Listina práv a svobod) a také s dobrými mravy, a podle nich

přijmout/odmítnout nabídky přednášejících, které jsou jistě četné.Já se osobně domnívám, že ve veřejné knihovně mohou být předkládány i

okrajové názory, pokud neodporují výše uvedenému.Z tohoto hlediska jsou přednášky o celostní medicíně zcela OK, neboť

světová zdravotnická organizace WHO, a v součinnosti s ní i orgány EU

přijaly společné rozhodnutí pro členské státy k akceptování

komplementární a alternativní medicíny (CAM- Complementary and

Alternative Medicine) v jejich národní zdravotnické politice. Mnoho

lékařů a pacientů tento typ léčby jako protiváhu současné přechemizované

konvenční (západní) medicíně vyhledává. WHO vydala Guidelines on

Developing Consumer Information on Proper Use of Traditional ,

Complementary and Alternative Medicine (2004) viz

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js5525e/Švýcaři např. na základě zprávy vlády "Health Technology Assessment"

rozhodli v referendu, že se chtějí alternativně léčit, a zdravotní


pojiš´tovny hradí 5 základních technik, viz

http://www.swissinfo.ch/eng/politics/Therapy_supporters_roll_up_sleeves_afte

r_vote.html?cid=670064V ČR se již tyto techniky stávají součástí výuky na lékařských fakultách

(Hradec Králové aj.), zejména tradiční čínská medicína a akupunktura.Takže konkrétně k problému knihovny v České Třebové: myslím, že byste

měli být schopni stěžovateli jeho názor korektně okomentovat a slušně ho

upozornit, že přednáška je vedena lékařkou, je plně v souladu se

zdravotnickou politikou státu a případně ho odkázat na odborné zdroje,

které vám jistě přednášející laskavě poskytne. A uvidíte, zdali si bude

stěžovat zřizovateli apod.Ale jak správně upozorňuje kolega Matušík, názory odborníků se často

protichůdně liší. I pánové z klubu SISYFOS často nejsou úplně up-to-date

se svými názory a hlavní otázkou je opět:Kdo jsou ti správní odborníci? Čí názory mohu brát za správné, vhodné,

pokud to nevím jasně z legislativy?Zde přijde na řadu staré latinské přísloví: Cui prodest?Protože základním problém je myslím dnes to, že jsme často vystaveni

silnému vlivu manipulace lobbyistických zájmových skupin, které mají

vytvořené silné mediální zázemí, založené organizace a našinec někdy

těžko odhaduje, že je to manipulace. Třeba takové Centrum pro ekonomii a

politiku, think tank bývalého prezidenta Klause CEP, trvale manipuluje

veřejným míněním, třeba v oblasti životního prostředí, viz

http://cepin.cz/cze/index.php, dobrá ukázka z jejich povedeného semináře

o trvale udržitelném

rozvoji:http://cepin.cz/docs/dokumenty/sbornik32.pdf, nad kterým

skutečným odborníkům a vědcům z této oblasti vstávají vlasy hrůzou na

hlavě. A to ještě ani nezačal ten "jaderný tunel", ale to nám CEP

objasní, co je nejlepší.Takže teprve, když zjistíte, kdo je kdo a co sleduje, můžete se lépe

orientovat, třeba s tím CEP:

http://www.ceskapozice.cz/tag/centrum-pro-ekonomiku-politiku.Cui prodest? Tím bych se řídila při výběru přednášejících a neobávala se

pořádat i kontroverzní polemické besedy, protože v pestrosti názorů je


síla svobodné občanské společnosti.Myslím si, že když v knihovně občas proběhne přednáška, která nebude

úplně v souladu se současným stavem vědy, je polemicky pojatá, vede ke

tříbení názorů, bude to možná trochu ujeté, ale nebude to určitě taková

škoda, jako když členové Lékařská komory, lékaři, kteří nás mají léčit

v souladu se současným stavem poznání, podléhají manipulaci. Silné

nadnárodní koncerny si platí "studie" a na jejich základě pak ovlivňují

i erudované lékaře, zahlcené provozní agendou, kteří se často již dále

nevzdělávají, takže jim výsledky "studií", prezentované zástupci firem,

ani nejsou podezřelé, a s tím finančním bonusem... Takže jsou velmi

důležité nezávislé referenční zdroje, typu evidence based medicine apod.A tak se závěrem dostávám zpět ke knihovnám jako studnicím nezávislého

vědění, kde by každý měl najít oporu pro kritické myšlení a proti

manipulaci, tj. ověření informace z nezávislých zdrojů, radu, kde a jak

informace ověřit atd. Knihovníci by na tuto roli rozhodně neměli

rezignovat a řídit se jí při kvalitní akvizici. Sama vím ze své

zkušenosti, že to není jednoduché. Pro menší veřejné knihovny zejména

při snižování rozpočtů pak je to velmi obtížné. Takže snad si přát

osvícenější zastupitele, schopné pochopit význam knihoven.Zdraví hezký víkem z Brna přeje Zdenka DohnálkováMgr. Zdeňka Dohnálková

vedoucí knihovny

Knihovna univerzitního kampusu

Kamenice 5

625 00 Brno

Tel.: +420 549 493 520

E-mail: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>Mgr. Zdenka Dohnalkova

Head of the Library

Masaryk University Campus Library

Kamenice 5

625 00 Brno

Czech Republic

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager