LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: knihovna jako cenzor a vsevedoucí meritel k val ity informaci
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Thu, 7 Nov 2013 15:12:08 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

> zkušenost s podobným jednáním. Jsem toho názoru, že knihovna má být místem,
> kde zaznívají různé názory, včetně nemainstreamových. A to zcela svobodně a
> bez direktivních omezení. Stejně jako v akvizici se snažíme o co
> nejpestřejší výběr titulů, témat i názorových proudů, děláme to samé i pří
> výběru akcí.

já si myslím, že to je - zejména v případě akvizice, ale nejen jí - o
dost složitější. Akvizice je výběr, v krajním případě i forma cenzury.
Ten výběr se provádí v různých knihovnách (a je jedno, jakého typu -
univerzitní, odborné, veřejné - nebo jaké gesce - zaměření/oboru) na
základě různých kritérií. Když píšete, že se snažíte o co nejpestřejší
zastoupení titulů, znamená to třeba, že pro zájemce z mužské části
populace nakupujete pornografické časopisy a pro ženy harlekýnky? Je
vaším záměrem skutečně pokrýt knižní trh v celé jeho rozmanitosti,
nebo jsou tam jiná, třeba i neuvědomovaná kritéria kvality? Já myslím,
že spíše platí to druhé, protože podle mě neexistuje knihovna, která
by prováděla to první (odhlížím od knihoven s povinným výtiskem, kde
pak skutečně je reprezentativní průřez celou regionální či celostátní
produkcí od zásadních encyklopedií až po grafomanské knižní výlevy).
Zatímco za dob Mahena a spol. měly knihovny osvětovou funkci a podle
toho budovaly fondy, zatímco za komunistických dob měly knihovny
propagandistickou a ideologickou funkci a podle toho budovaly, ale
zprvu spíše ničily původní fondy (viz Šámal: Soustružníci lidských
duší -
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001962255&local_base=NKC
 ), dnes v době postmoderní, resp. v době tekuté modernity (Bauman, u
nás Bělohradský) se požadované funkce rozostřily, knihovny tápají,
fondy se budují podle velmi rozmanitých kritérií a na všechny otázky
související s tím, komu má fond sloužit, za jakým účelem, zda nabízet
jen to, co čtenář chce (to by asi - hyperbolicky řečeno - ve veřejných
knihovnách zůstal je Harry Potter a Dan Brown a v odborných knihovnách
jen skripta - ostatně, některé knihovny - opět s trochou nadsázky -
vypadají přesně takhle, Univerzita Karlova ještě za dob mých studiích
provozovala knihovnické peklo zvané Skriptárna), nebo to, co si
myslíme (na základě různých podkladů a zdrojů), že by měl chtít...
atd., jsou velmi komplikované a nesnadné odpovědi. (Poněkud děsivé je,
že tyto otázky se neřeší ani na nejvýznamnější české odborné akci
zaměřené na akvizici - když se podívám např. na program ročníku 2012 -
http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/Akvizice/2012/22._akvizicni_seminar.pdf
- vidím téměř výhradně příspěvky zaměřené na technicistní, organizační
nebo pfinanční aspekty problematiky).

Já osobně jsem se zděsil, když jsem v programu Městské knihovny v
Praze uviděl celou sérií přednášek  zajišťovanou " ve spolupráci s
měsíčníkem Regenerace" - http://www.mlp.cz/cz/akce/?typakce=7 - to je
jeden z těch "šarlatánských" výhonků dnešní kultury, které kritizuje
onen nebohý, zde dehonestovaný muž.
Je to jistě názor osobní, ale pokud vše bude věcí osobního názoru, kam
se pak jako společnost dostaneme? Bude probíhat už tak výrazná
fragmentarizace a atomizace společnosti, lidé se budou uzavírat do
"přikyvujících" komunit, na své okolí budou vznášet čím dál
absurdnější nároky a celé to skončí nějakým kolapsem. Čímž se
dostáváme k minulému tématu a potvrzujeme známé tvrzení, že vše
souvisí se vším, které je buď dokladem mimořádného vhledu do
problematiky, nebo chorobné blábolivosti. Tak si vyberte.

"knihovna má být místem, kde zaznívají různé názory, včetně
nemainstreamových. A to zcela svobodně a bez direktivních omezení."
Skutečně si to myslíte? Už u vás byli přednášet Vesmírní lidé (
http://www.vesmirni-lide.cz/ )? Nebo pan Vandas? Či snad ještě
uživatelé knihovny nedostali příležitost naslouchat moudrům pana
Veverky ( http://sotva.blogspot.cz/2011/02/jezis-prijde-brzy-dve-ohromujici.html
)? A co Jan Tleskač?

Zdravím

Josef Schwarz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager