LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: PREVENCE RIZIK A NÁPRAVA ŠKOD - registrace
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 3 Oct 2013 06:10:26 +0000
Content-Type:text/plain

JEŠTĚ DNES A ZÍTRA SE MŮŽETE ZAREGISTROVAT!!!

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem zve na seminář s aktuálním tématem:

PREVENCE RIZIK A NÁPRAVA ŠKOD ZPŮSOBENÝCH HAVÁRIEMI NEBO ŽIVELNÍMI POHROMAMI II
http://goo.gl/uTtOj2

Místo konání: Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 - Chodovec, Archivní 4

Datum konání: 8. října 2013

Program semináře, viz níže nebo na http://goo.gl/uTtOj2

Registrace účastníků nejpozději do 5. října 2013 pomocí formuláře na http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormPrevence2013.frm nebo na adrese [log in to unmask]

Účastnický poplatek 300,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením semináře.

Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Program semináře:

9.00 - 10.00
§	Registrace účastníků semináře (foyer konferenčního sálu)

10.00 - 10.05
§	Uvítání účastníků semináře

10.05 - 10.30
§	Ochrana kulturních památek a movitého kulturního dědictví při mimořádných událostech, Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče  MKČR, Mgr. Petr Svojanovský, vedoucí oddělení ochrany movitého kulturního dědictví MKČR

10.30 - 11.00
§	Analýza rizikových faktorů ohrožujících sbírkové fondy ČR, silná a místa - závěry ke stavu před 10 léty, Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG

11.00 - 11.30
§	Historie a současnost požární ochrany kulturního dědictví, pplk. Ing. Vladimír Machander, odbor prevence MV-GŘ HZS ČR

11.30 - 12.00
§	Současná připravenost památkových objektů na případ požáru nebo jiné mimořádné situace, gen. Ing. Miroslav Štěpán

12.00 - 12.30
§	Technické podmínky požární bezpečnosti staveb při ochraně kulturního dědictví, plk. Ing. Marek Hütter, Vyšší odborná škola požární ochrany

12.30 - 13.00
§	Diskuse

13.00 - 13.30

§	Polední přestávka
13.30 - 14.00

§	Nové přístupy k analyze rizik a zabezpečeni památkových objektů, Ing. Pavel Jirásek, Culture Tech s.r.o.
14.00 - 14.30

§	Optimalizace stanovení rizikových faktorů, ing. Martin Mrázek, PhD, Technické muzeum v Brně

14.30 - 15.00
§	Spolupráce archivů České republiky, Polska a Německa v oblasti krizového plánování (European Working Group on Disaster Prevention). Ing. Michal Ďurovič, Národní archiv

15.00 - 15.30
§	Záchrana objektů kulturního dědictví poškozených povodněmi. Účast NTM v projektu NAKI: DF11P01OVV009 "Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi". Příklady výstupů projektu.Vysoušecí pracoviště NTM - výhody a limity různých metod. Poučení z minulé povodně 2002, Ing. Ivana Kopecká, Národní technické muzeum

15.30 - 16.00
§	První pomoc knihám zasaženým povodněmi a dalšími pohromami Ing. Petra Vávrová, PhD.,  Národní knihovna

16.00-16.30
§	Diskuse

16.30
§	Závěr konference

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager