LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Projekt UZS 2014 - 2015
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Mon, 21 Oct 2013 15:50:27 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

hlásím se do bodu B3 jako figurant.

Zdravím

Josef Schwarz

Dne 21. října 2013 14:38 Štěpánová Bedřiška
<[log in to unmask]> napsal(a):
> Vážené kolegyně a kolegové,
>
> v rámci Unie zaměstnavatelských svazů ČR se připravuje návrh projektu na
> období cca leden 2014 - červen 2015. Jde o návrh, který bude muset být
> teprve odsouhlasen, tedy nejde o závaznou nabídku a objednávku - do té doby,
> dokud nebude schválen.
>
> Po vzájemné konzultaci navrhujeme za SKIP do projektu zařadit následující
> aktivity:
>
>
>
> A) dvoudenní workshopy "přátelská pracoviště" zabezpečované panem Wienerem z
> ČČK
>
> Přátelská místa jsou projektem Českého červeného kříže. Garantem a
> realizátorem projektu je Oblastní spolek ČČK Hradec Králové. Cílem projektu
> je vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb (především v
> oblastech ubytování, kultury, zábavy, sportu, stravování apod.), u kterých
> by klient (zákazník, návštěvník...) s nejrůznějšími typy omezení měl garanci
> profesionálního přístupu a přístupnosti služeb. Poskytovatelům udělený
> certifikát usnadní přístup ke klientům, umožní oslovit i zákazníky se
> specifickými potřebami a zvýší kvalifikaci personálu. Na základě speciálního
> školení získá personál užitečné teoretické informace a především praktické
> dovednosti pro svou práci. Personál tak bude na vysoké úrovni schopen
> nabídnout služby i lidem s různými typy omezení nebo znevýhodnění tak, aby
> nevznikly obavy, problémy nebo překážky ani na straně provozovatele, ani na
> straně klienta.
>
> Další informace získáte na
> http://www.pratelskamista.cz/projekt-ceskeho-cerveneho-krize
>
> Projekt má následující osnovu:
>
>         Téma
>
> 1.      Úvod do problematiky, vysvětlení postupů a cílů
>
> 2.      ZP - zážitková část (pohyb a orientace v podmínkách uměle
> navozené slepoty, usednutí ke stolu, nápoj, jednoduché jídlo...)    -
>
> 3.      Rozbor videozáznamu
>
> 4.      Základy komunikace a průvodcovství se ZP (výklad a nácvik -
> komunikace, průvodcovství, jídelníček, popis jídla na talíři, obsluha)
>
> 5.      Rozbor videozáznamu
>
> 6.      TP - zážitková část (jízda na invalidním vozíku exteriér i
> interiér, projetí dveřmi, toaleta, mytí rukou...)
>
> 7.      Rozbor videozáznamu
>
> 8.      Specifické problémy osob s tělesným postižením, základy
> zacházení s invalidním vozíkem (výklad a nácvik - konstrukce invalidního
> vozíku a jeho ovládání, auto - vyložení a naložení, pomoc při přesunu
> handicapované osoby na vozík)
>
> 9.      Rozbor videozáznamu
>
> 10.     Výklad základních zásad komunikace se sluchově a mentálně
> postiženými
>
> 11.     TP, ZP - procvičování (probíhá paralelně - 1 vozík, zbytek
> skupiny ZP)
>
> 12.     Rozbor videozáznamu
>
> 13.     Specifické problémy u seniorů
>
> 14.     Moderní postupy úpravy "přátelských pracovišť"
>
> 15.     Specifika organizace práce při spolupráci a komunikaci s
> osobami s handicapem
>
>
>
> Semináře jsou určeny max. pro 8 účastníků, předpokládaný počet seminářů je
> 20 - 30 i podle Vašeho zájmu.
>
>
>
>
>
> B) Druhou navrhovanou aktivitou je "sestava" čtyř částečně na sebe
> navazujících jednodenních seminářů na téma "konfliktní klient" v rámci
> širšího tématu prevence násilí na pracovišti:
>
> Osnova seminářů:
>
> 1.      Právní souvislosti
>
> *       Orientace v možnostech základního právního řešení vč. právních
> hranic korektního jednání
>
> *       Identifikace případů, kdy je již nezbytné přivolání vnější
> pomoci
>
> 2.      Psychologické aspekty
>
> *       Identifikace rizikových situací a osob
>
> *       Navrhování vhodných preventivních opatření
>
> *       Znalost adekvátní reakce
>
> *       Rozpoznání prvků v chování, které zvyšují případnou agresivitu
> a jejich prevence
>
> 3.      Krizová komunikace
>
> *       Nácvik adekvátní reakce
>
> *       Možnosti zásahu v krizových situacích vč. práce s "obětí"
>
> 4.      Management
>
> *       Tvorba analýzy a řízení rizik
>
> *       Práce s managementem rizik
>
> *       Plán preventivních opatření
>
> Semináře jsou určeny v průměru pro 12 osob, v případě Vašeho zájmu budou
> realizovány na Vašem pracovišti.
>
>
>
> C) Třetí aktivitou je získání informace o "standardech knihovnické práce" na
> základě zahraničních zkušeností, kdy v průběhu projektu předpokládáme 2 - 3
> zahraniční cesty pro skupinu cca 10 - 15 účastníků, v této chvíli probíhá
> výběr zahraničních partnerů (můžete doporučit), předpokládáme jednu cestu do
> německy mluvící oblasti, jednu Nizozemí/Velká Británie, jednu jeden ze
> skandinávských států.
>
> Výběr účastníků zahraničních cest je vždy citlivou záležitostí,
> předpokládáme, že za organizaci semináře A nebo B vždy bude nabídnuto jedno
> místo v aktivitě C. Př. tedy knihovna, která zorganizuje jeden seminář A a
> dva semináře B bude mít 3 místa v aktivitě C
>
>
>
> Nezapomeňte prosím, že všechny semináře jsou, stejně jako i předchozí
> projekty UZS, určeny mimopražským knihovnám - institucionálním členům SKIP.
>
> Informaci o zájmu spolupracovat na nabízených aktivitách prosím zašlete
> nejpozději do 30. října 2013 na adresu : [log in to unmask]
>
>
>
> Knihovna má zájem o realizaci či účast na
>
>                 Počet vyslaných osob
>
> Seminář A      :
>
> Seminář B      :
>
>
>
> Děkuji Vám za zprávu.
>
> S pozdravem a přáním pěkného dne, Bedřiška Štěpánová
>
>
>
>
>
> Bedřiška Štěpánová
>
> Národní knihovna ČR
>
> Knihovnický institut
>
> Tel.: 221 663 379
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager