LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci knihov en.... připomínky
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 18 Oct 2013 13:02:14 +0000
Content-Type:text/plain

Na stránce http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=08_Vystavba.htm je k dispozici ke stažení

"Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky 2012"

Jedná se o NÁVRH, který je určen k připomínkování do 31.12.2013, své náměty či názory je možno směřovat na mou adresu.

V současné době se překládá nová mezinárodní norma (technická zpráva) ISO s touto tématikou: TECHNICAL REPORT - ISO/TR 11219 Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings - Space, function and design. Překlad financuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Po dokončení překladu bude "Návrh doporučení pro výstavbu..." aktualizován podle normy ISO.

Zdravi

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager