LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: CENTRALNI PORTAL KNIHOVEN - dnes naposled
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 14 Oct 2013 08:03:04 +0000
Content-Type:text/plain

JEŠTĚ DNES   14. ŘÍJNA   2013 MŮŽETE VYPLNIT za knihovnu DOTAZNÍK http://www.survio.com/survey/d/cpk k Centrálnímu portálu knihoven, viz podrobněji níže.

Dotazník k připravovanému portálu knihoven doposud vyplnilo 875 knihoven. S ohledem na význam a budoucí dopady tohoto projektu na celý systém knihoven, bychom si přáli, aby se průzkumu zúčastnilo co nejvíce knihoven. 

Důležité jsou i odpovědi knihoven, které s touto problematikou zatím nepřišly příliš do styku a nejsou si jisty, jak na některé otázky opovědět. Výsledky průzkumu budou také využity pro přípravu vzdělávání v knihovnách.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Výzva všem knihovnám ke spolupráci

V rámci naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 bude realizován Centrální portál českých knihoven - http://www.knihovny.cz (CPK). Cílem tohoto projektu je, aby uživatel jakékoliv knihovny mohl v budoucnu využít služby nabízené všemi knihovnami v rámci České republiky. Obdobné systémy jsou v provozu nebo se připravují ve vyspělých zemích. Současný stav vyplnění dle typu knihovny:

Obecní a městská knihovna	712
Krajská knihovna	12
Knihovna muzea či galerie	30
Vysokoškolská knihovna	33
Knihovny AVČR či jiného výzkumného ústavu	30
Lékařská knihovna (nemocnice, poliklinika, ústav a jiné zdrav. zařízení)	24
Ústřední specializovaná knihovna (NTK, NLK, ZPVC, KNM, NPMK, KPČR)	2
Jiná specializovaná knihovna	32

Centrální portál českých knihoven bude úspěšný pouze v případě, pokud splní očekávání knihoven a bude pro ně skutečným přínosem, který je bude motivovat k připojení. Proto Vás velmi prosíme o vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím se snažíme o zmapování očekávání i potřeb knihoven.  
Máte možnost ovlivnit charakter i priority budoucího Centrálního portálu českých knihoven, který zde bude pro Vás i pro Vaše uživatele. Je možné, že při vyplňování dotazníku narazíte na témata, se kterými jste se dosud nesetkali, nebo ke kterému se nedokážete jednoznačně vyjádřit. I tato skutečnost je důležitá, protože by měla identifikovat oblasti, na které budou zaměřeny vzdělávací aktivity. 

Dotazník připravil řešitelský tým CPK ve spolupráci se specialistou na tento typ průzkumů, realizaci průzkumu zajišťuje Knihovnický institut NK ČR. Dotazník naleznete zde http://www.survio.com/survey/d/cpk

Prosíme o vyplnění dotazníku za Vaší knihovnu do 14.10.2013.

Dotazník je určen všem typům knihoven - specializovaným, vysokoškolským, výzkumným, muzejním, zdravotnickým, krajským, obecním, městským, které poskytují služby veřejnosti. Měly by ho vyplnit všechny knihovny, které provozují automatizovaný knihovnický systém.

Vít Richter - předseda Ústřední knihovnické rady

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager