LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Duha3/2013
From:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Reply-To:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Oct 2013 00:14:36 +0200
Content-Type:text/plain

Hezký den,
vážení kolegové,

dovolujeme si vám oznámit, že vyšlo v tomto roce třetí číslo časopisu 
Duha
http://duha.mzk.cz/aktualni-cislo

Tématem tohoto čísla jsou trendy v řízení knihoven. Do problematiky vás 
uvedou články v hlavní rubrice. Úvodní článek Knihovní systémy a jejich 
integrace do CPK přináší souhrnnou informaci o tomto webovém rozhraní
http://duha.mzk.cz/clanky/knihovni-systemy-jejich-integrace
následují články Knihovny a stakeholders a Platené služby Slovenskej 
chemickej knižnice.

Několik článků je věnováno novým typům služeb - využívání Noční 
studovny NTK, netradiční organizaci a činnosti pobočky Na křižovatce 
KJM, prostorám vyhovujícím náctiletým Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově 
a týmové studovně v Moravské zemské knihovně.

Nad vývojem knihovnictví v rubrice Dvacet let českého knihovnictví se 
zamýšlí v otázkách T. Gece vědecký pracovník a ředitel NK v letech 
1990-2004 Vojtěch Balík
http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-vojtechem-balikem

Rubrika Veřejné knihovny opět potvrzuje různorodost a nápaditost ve 
službách uživatelům. Také seznamuje s průběhem a výsledky hodnocení 
Vesnice roku 2013
http://duha.mzk.cz/clanky/vesnice-roku-2013

V Konferencích, akcích se podíváme do Bratislavy na již 7. ročník 
mezinárodní konference školních knihoven
http://duha.mzk.cz/clanky/7-rocnik-medzinarodnej-konferencie-skolske-kniznice

Informace pro knihovny pokračují třetí částí textu Efektivní komunikace 
ve službách, seznamují s průzkumem zaměřeným na fond zvukových dokumentů 
i s tematy absolventských prací knihovnické školy v Brně.
http://duha.mzk.cz/clanky/absolventske-prace-obhajene-na OA
Z vysokoškolských knihoven se představuje Ústřední knihovna Právnické 
fakulty MU
http://duha.mzk.cz/clanky/predstavujeme-vysokoskolske-knihovny-ustredni-knihovna
a také přinášíme nové téma - zkušenosti ze zahraničních knihoven.

V činnosti MZK přibližujeme rozmanitou činnost Knihovny INFO USA, 
Medailon je věnován dílu literárního a divadelního umělce F. Brüstla.
Recenze hodnotí dvě knihy, Obecné dějiny ničení knih a Monografii o 
českém historickém románu za okupace.
Blíže se seznámíme s nakladatelstvím Kniha Zlín a elektronickým 
časopisem Knihovnický zpravodaj Vysočiny.

Rozhovor poskytla našemu časopisu ředitelka Knihovny univerzitního 
kampusu MU v Brně Mgr. Zdeňka Dohnálková.

A ještě co si můžeme přečíst v Kavárně? Článek o vypravěči Slovácka a 
spisovateli Jiřím Mahenovi
http://duha.mzk.cz/clanky/jiri-mahen-vysoke-tatry.

Přejeme příjemné podzimní dny
za redakci časopisu Duha
Jana Nejezchlebová
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager