LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Centrální portál knihoven - PRUZKUM do 14.10.2013
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 10 Oct 2013 07:00:47 +0000
Content-Type:text/plain

NEJPOZDĚJI DO PONDĚLÍ 14. ŘÍJNA 2013 MŮŽETE VYPLNIT za knihovnu DOTAZNÍK 
http://www.survio.com/survey/d/cpk k Centrálnímu portálu knihoven, viz podrobněji níže.

Dotazník k připravovanému portálu knihoven doposud vyplnilo 691 knihoven. S ohledem na význam a budoucí dopady tohoto projektu na celý systém knihoven, bychom si přáli, aby se průzkumu zúčastnilo co nejvíce knihoven. 

Důležité jsou i odpovědi knihoven, které s touto problematikou zatím nepřišly příliš do styku a nejsou si jisty, jak na některé otázky opovědět. Výsledky průzkumu budou také využity pro přípravu vzdělávání v knihovnách.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 


-----Original Message-----
From: [log in to unmask] [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Richter Vít
Sent: Tuesday, September 17, 2013 11:23 AM
To: [log in to unmask]
Subject: [Skip] Výzva všem knihovnám ke spolupráci

Výzva všem knihovnám ke spolupráci

V rámci naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 bude realizován Centrální portál českých knihoven - http://www.knihovny.cz (CPK). Cílem tohoto projektu je, aby uživatel jakékoliv knihovny mohl v budoucnu využít služby nabízené všemi knihovnami v rámci České republiky. Obdobné systémy jsou v provozu nebo se připravují ve vyspělých zemích.

Centrální portál českých knihoven bude úspěšný pouze v případě, pokud splní očekávání knihoven a bude pro ně skutečným přínosem, který je bude motivovat k připojení. Proto Vás velmi prosíme o vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím se snažíme o zmapování očekávání i potřeb knihoven.  
Máte možnost ovlivnit charakter i priority budoucího Centrálního portálu českých knihoven, který zde bude pro Vás i pro Vaše uživatele. Je možné, že při vyplňování dotazníku narazíte na témata, se kterými jste se dosud nesetkali, nebo ke kterému se nedokážete jednoznačně vyjádřit. I tato skutečnost je důležitá, protože by měla identifikovat oblasti, na které budou zaměřeny vzdělávací aktivity. 

Dotazník připravil řešitelský tým CPK ve spolupráci se specialistou na tento typ průzkumů, realizaci průzkumu zajišťuje Knihovnický institut NK ČR. Dotazník naleznete zde http://www.survio.com/survey/d/cpk

Prosíme o vyplnění dotazníku za Vaší knihovnu do 14.10.2013.

Dotazník je určen všem typům knihoven - specializovaným, vysokoškolským, výzkumným, muzejním, zdravotnickým, krajským, obecním, městským, které poskytují služby veřejnosti. Měly by ho vyplnit všechny knihovny, které provozují automatizovaný knihovnický systém.

Vít Richter - předseda Ústřední knihovnické rady

Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager