LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KROK 3_2013
From: Neumann Lukas <[log in to unmask]>
Reply-To:Neumann Lukas <[log in to unmask]>
Date:Wed, 9 Oct 2013 21:27:34 +0200
Content-Type:text/plain

Vážení &#269;tená&#345;i,
v t&#283;chto dnech je ve všech knihovnách a muzeích Olomouckého kraje k dostání 
&#269;asopis vydávaný V&#283;deckou knihovnou v Olomouci, revue KROK, p&#345;esn&#283;ji její 3. 
letošní &#269;íslo. Hlavním tématem je populární kultura (nejen) v kraji.

Vybíráme - tentokrát z 84stránkového - obsahu:
Streetart / galerie mezi námi
Vraždy v provedení olomouckých prozaik&#367;
Populární severská krimi
Sv&#283;tem science fiction
Ten festival, to je fantazie!
Art Brut / um&#283;lci &#269;istého srdce
Žánrové filmy Jana Haluzy
První &#269;eský &#269;asopis pro venkovský lid 
Kramá&#345;ské písn&#283;
O jednom što&#269;ku, modrotisku a hanáckém tanci
Fotograf Ji&#345;í Frait
Muzeum Bílá Voda / P&#345;estupní stanice do nebe

V elektronické verzi je ve formátu pdf KROK 3 dostupný zde:
http://www.vkol.cz/data/soubory/krok/krok2013-3.pdf

S p&#345;áním p&#283;kného &#269;tení

Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
vedoucí redaktor &#269;asopisu KROK
Vzd&#283;lávací centrum V&#283;decké knihovny v Olomouci
Ostružnická 362/3
779 11 Olomouc
mobil: +420 733 535 062
email: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager