LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MK ČR NA ROK 20 14
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 30 Sep 2013 14:02:47 +0000
Content-Type:text/plain

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MK ČR NA ROK 2014

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2014 

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogramy VISK 3, VISK 8/B a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program:
Veřejné informační služby knihoven - VISK

(VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informační zdroje; Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí, Linie B - Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven, VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR)

2) dotační řízení:
Knihovna 21. století - K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana http://www.mkcr.cz

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm

Bližší informace:				Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2,5,6,7,8,9)
						Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3 a K21)
						PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338 

!!! UZÁVĚRKA: 10. PROSINCE 2013 !!!


Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager