LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: PREVENCE RIZIK A NÁPRAVA ŠKOD - 8.10.2013 - pozvánka
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 22 Aug 2013 06:42:42 +0000
Content-Type:text/plain

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem zve na seminář s aktuálním tématem: 
 
PREVENCE RIZIK A NÁPRAVA ŠKOD ZPŮSOBENÝCH HAVÁRIEMI NEBO ŽIVELNÍMI POHROMAMI II  
http://goo.gl/uTtOj2 
 
Místo konání: Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 - Chodovec, Archivní 4 
 
Datum konání: 8. října 2013 
 
Program semináře, viz níže nebo na http://goo.gl/uTtOj2 
 
Registrace účastníků nejpozději do 28. září 2013 pomocí formuláře na http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormPrevence2013.frm nebo na adrese [log in to unmask] 
 
Účastnický poplatek 300,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením semináře. 
 
Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/  
 
Program semináře: 
 
9.00 – 10.00 
	Registrace účastníků semináře (foyer konferenčního sálu) 
 
10.00 – 10.05 
	Uvítání účastníků semináře 
 
10.05 – 10.30 
	Ochrana kulturních památek a movitého kulturního dědictví při mimořádných událostech, Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče  MKČR, Mgr. Petr Svojanovský, vedoucí oddělení ochrany movitého kulturního dědictví MKČR 
 
10.30 – 11.00 
	Analýza rizikových faktorů ohrožujících sbírkové fondy ČR, silná a místa – závěry ke stavu před 10 léty, Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG 
 
11.00 – 11.30 
	Historie a současnost požární ochrany kulturního dědictví, pplk. Ing. Vladimír Machander, odbor prevence MV-GŘ HZS ČR 
 
11.30 – 12.00 
	Současná připravenost památkových objektů na případ požáru nebo jiné mimořádné situace, gen. Ing. Miroslav Štěpán 
 
12.00 – 12.30 
	Technické podmínky požární bezpečnosti staveb při ochraně kulturního dědictví, plk. Ing. Marek Hütter, Vyšší odborná škola požární ochrany 
 
12.30 – 13.00 
	Diskuse 
 
13.00 – 13.30 
 
	Polední přestávka 
13.30 – 14.00 
 
	Nové přístupy k analyze rizik a zabezpečeni památkových objektů, Ing. Pavel Jirásek, Culture Tech s.r.o. 
14.00 – 14.30 
 
	Optimalizace stanovení rizikových faktorů, ing. Martin Mrázek, PhD, Technické muzeum v Brně 
 
14.30 – 15.00 
	Spolupráce archivů České republiky, Polska a Německa v oblasti krizového plánování (European Working Group on Disaster Prevention). Ing. Michal Ďurovič, Národní archiv 
 
15.00 – 15.30 
	Záchrana objektů kulturního dědictví poškozených povodněmi. Účast NTM v projektu NAKI: DF11P01OVV009 „Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi“. Příklady výstupů projektu.Vysoušecí pracoviště NTM - výhody a limity různých metod. Poučení z minulé povodně 2002, Ing. Ivana Kopecká, Národní technické muzeum 
 
15.30 – 16.00 
	První pomoc knihám zasaženým povodněmi a dalšími pohromami Ing. Petra Vávrová, PhD.,  Národní knihovna 
 
16.00–16.30 
	Diskuse 
 
16.30 
	Závěr konference 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager