LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nový občanský zákoník - informační brožury
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Mon, 19 Aug 2013 11:50:42 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové,

počínaje 1. lednem 2014 dochází v České republice k jedné z největších změn na poli soukromého práva za posledních 50 let. K tomuto datu nabývají účinnosti 3 zcela nové právní předpisy, které budou upravovat pravidla soukromého života každého z nás. Konkrétně se jedná o nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Ministerstvo spravedlnosti ČR při této příležitosti připravilo osvětovou kampaň prostřednictvím informačních brožur, které mají za cíl podat základní informace o hlavních změnách a novinkách, které rekodifikace soukromého práva přináší.

Informační brožury ke stažení:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/informacni-brozury/

s přáním krásného dne

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: [log in to unmask]
www.nkp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager