LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: VISK
From:Knihovna Turnov - ředitel <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Mon, 19 Aug 2013 09:55:19 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

dle naší praxe musím říci, že se kontroluje přesně, na co byly peníze
použity a zda to bylo v souladu s dotací. Měli jsme tu ne tak dávno na VISK3
poměrně velmi hloubkovou kontrolu z FÚ a kontrolovali vše 3 roky zpětně
včetně věcné kontroly pořízených zařízení a dokonce i podacích lístků kvůli
datu odeslání příslušné korespondence. Také tu každoročně spíše formálně
kontrolují dotace MK ČR střídavě buď z knihovny pověřené výkonem
regionálních funkcí, anebo z krajské knihovny, ale kontrolují. Letos mám
avizovánu kontrolu přímo pracovníkem Ministerstva kultury. Dotace také
kontroluje zřizovatel. Takže bych si nedovolil bez předchozího schválení (i
to schvalovací kolečko změny dotace jsme už v jednom projektu činili) změnit
věcný účel, za nějž jsme prostředky z dotace utratili.

Tolik z naší praxe, ale jinde to může být třeba s tou kontrolou
benevolentnější, nevím.

S pozdravem

Mgr. Hanuš Karpíšek, ředitel MKAMT

Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeronýmova 517, 51101 Turnov 1
tel. 481313092; fax 481312962
http://www.knihovna.turnov.cz

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Zuzana Mal á
Sent: Sunday, August 18, 2013 4:00 PM
To: [log in to unmask]
Subject: VISK

Dobrý den, chci se zeptat - pokud knihovna dostala peníze z VISKu na určitou
investici, musí nějak dokládat, že peníze opravdu přesně na ni použila? Nebo
to už nikdo neprověřuje, jak se s financemi naložilo?

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager