LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: VISK
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 19 Aug 2013 05:51:38 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

pokyny pro vyúčtování a dokladování projektů z programu VISK a K21 najdete na 
http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/oblast_knih/pokyny-a-formulare-vyuctovani---rok-2013-186737/

Obecně platí, že fotokopie účetních dokladů předloží příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany oddělení literatury a knihoven MK ČR. Projekty VISK jsou v následujícím roce kontrolovány ze strany MK ČR a mohou být předmětem kontroly příslušného finančního úřadu. Vždy se posuzuje, zda finanční prostředky byly utraceny v souladu s projektem. Pokud realizujete projekt odlišným způsobem od projektu, je nezbytné kontaktovat MK a požádat o změnu projektu. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že finanční prostředky budete muset vrátit a ještě uhradit nějaké sankce.

Zdravi

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 


-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Zuzana Malá
Sent: Sunday, August 18, 2013 3:57 PM
To: [log in to unmask]
Subject: VISK

Dobrý den, chci se zeptat - pokud knihovna dostala peníze z VISKu na určitou investici, musí nějak dokládat, že peníze opravdu přesně na ni použila? Nebo to už nikdo neprověřuje, jak se s financemi naložilo?

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager