LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KROK 2_13
From: Neumann Lukas <[log in to unmask]>
Reply-To:Neumann Lukas <[log in to unmask]>
Date:Wed, 3 Jul 2013 13:04:20 +0200
Content-Type:text/plain

Právě vychází druhé číslo olomoucké kulturní revue KROK vydávané Vědeckou
knihovnou v Olomouci. Hlavním tématem je 1150. výročí příchodu Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu. 

Crha a Strachota hlavními postavami druhého čísla KROKu 


Hlavní blok příspěvků druhého letošního KROKu se navrací do dávnověkých
slovanských dějin, do časů Crhy a Strachoty. V úvodní glose Marka Bohuše
Bratři mnoha jmen se kupříkladu dozvíte, že zatímco jméno prvního z „naší“
dvojice, Crhy, lze doložit u historických osobností (Crha z Ceblovic byl
purkrabím města Olomouce), jméno Strachota vzniklo chybným překladem, kdy
řecké Methodios bylo mylně překloněno k latinskému „metus“, tj. strach,
přičemž správný výklad s sebou nese metodický, k cíli směřující. 
Pro titulní rozhovor čísla usedl do pomyslného křesla pro hosta Miloslav
Pojsl, vedoucí katedry církevních dějin na olomoucké teologické fakultě, aby
zodpověděl dotazy týkající se historických okolností příchodu Crhy a
Strachoty i toho, jak je tato tradice vnímána dnes, ve 21. století. Lubomír
Novotný se v dalším příspěvku, jenž je součástí hlavního tématu čísla,
věnuje miléniovým oslavám příchodu Crhy a Strachoty na Moravě v roce 1863,
které předznamenaly upevnění sounáležitosti zemí Koruny české a dodnes jsou
integrální součástí moravského dějinného povědomí. O tom, že
Strachotovsko-crhovský odkaz jazykový a literární přinesl nejen větší oporu
pro křesťanskou víru, ale také jím byl zaveden slovanský jazyk jako jazyk
literární a liturgický a započato unikátní písemnictví v domácím spisovném
jazyce, vás přesvědčí článek Miroslava Vepřeka. Okolnostmi založení chrámu
arcibiskupem Leopoldem Prečanem v Olomouci-Hejčíně ve 20. a 30. letech
minulého století se zabývá Jakub Huška. Dále se prostřednictvím zamyšlení
Márie Kudelové můžete přesvědčit, o čem všem mohou v šumperském regionu
vypravovat a svědčit lidské stopy v krajině: kapličky, kříže a boží muka. S
dosud méně známou skutečností existence význačného artefaktu, vyznamenání,
udělovaného tvůrcům v oblasti umění a kultury a stejně tak s ikonografickým
ztvárněním kultu svatých Crhy a Strachoty prostřednictvím mincí, medailí,
plaket či odznaků seznamuje čtenáře Filip Hradil, spoluautor výstavy Mezi
Východem a Západem. František Všetička připravil portrét ve velmi mladém
věku zemřelého prozaika A. J. Dubce, mj. autora románu Ze zlatých dob Moravy
(1885), z něhož aktuální KROK otiskl ukázku. 
Druhé číslo dále nabízí ohlédnutí za divadelní sezónou v Olomouci ve dvojici
příspěvků Květuše Soukupové; Richard Změlík se v netradičním duchu navrací k
vylíčení osobnosti K. H. Máchy a k březnové výstavě ve Vědecké knihovně a
konečně Bohumír Kolář se ohlíží za publikací věnovanou výstavě Od Tiziana po
Warhola. U knižní produkce „setrvává“ také rozhovor Lukáše Neumanna s
Miroslavem Vysoudilem z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UP, jehož
vědecký tým se věnoval výzkumu klimatu Olomouce a okolí a výsledky bádání
shrnul v publikaci Podnebí Olomouce. Hrůza osobního prožitku spjatá s
ničivými povodněmi před 450 lety, jež se prohnaly Prostějovem, číší z dopisu
tehdejšího správce prostějovského bratrského sboru Matěje Klíčníka biskupu
Janu Blahoslavovi. Jaroslava Kolářová mapuje současný židovský hřbitov v
Prostějově, historicky již třetí pohřebiště židů v tomto městě. Umění se
dotýkají také dva závěrečné příspěvky: v prvním se Marek Bohuš navrací k
fotografickým momentkám malíře Adolfa Kašpara z okolí Hluboček, zcela
aktuální je pak portrét sochařky Radky Pavelové-Žákové, pro níž je
neodmyslitelnou inspirací a smyslem tvorby tělo a aspekt tělesnosti.
Možná si přeci jen říkáte, kdože se pod jmény - znějícími poněkud staročesky
a obrozenecky – Crha a Strachota - skrývá? Přestože nepadlo ani slovo o
svatých, bratřích, věrozvěstech a misiích, zajisté se dovtípíte sami. Druhé
číslo KROKu je ostatně těm, kteří hledají, pátrají a v usebrání přemýšlejí,
přímo určeno.               

KROK 1/2013 je zdarma k dispozici ve Vědecké knihovně v Olomouci a také ve
větších knihovnách a muzeích celého kraje. V elektronické podobě jej lze
stáhnout a číst na webových stránkách Vědecké knihovny v Olomouci na adrese
http://www.vkol.cz/data/soubory/krok/Krok%202-2013.pdf

Od loňského roku je KROK také na sociální síti Facebook
(https://www.facebook.com/kulturnirevue), kde jsou uveřejňovány informace o
kulturních akcích a událostech v Olomouckém kraji, články a reportáže, jež
vyšly, vycházejí či brzo vyjdou na stránkách tištěného časopisu.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager