LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Digitalizace knihovních fondů v budoucnu be z podpory?
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 23 Jul 2013 08:56:42 +0000
Content-Type:text/plain

Na stránce http://iio.707.cz/egovernment/strategicky-ramec-egov-2014_ 
byl zveřejněn materiál ministerstva vnitra Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ , který definuje priority této oblasti pro budoucí strukturální fondy. Z materiálu je zcela zřejmá budoucí orientace výhradně na systémy pro výkon stání správy.  
 
Do současnosti do této oblasti patřila i priorita digitalizace a zpřístupnění kulturního dědictví, zejména digitalizace knihovních fondů, tomu odpovídá i v současnosti realizovaný projekt NK ČR a MZK - Národní digitální knihovna. 
 
I přes několikeré ujištění ministerstva kultury, že podpora digitalizace knihovních fondů bude řešena právě v rámci elektronizace státní správy, je nanejvýš pravděpodobné, že problematika digitalizace a zpřístupnění kulturního dědictví nebude v budoucnu podporována. To mimo jiné dokládá fakt, že v seznamu klíčových strategických dokumentů chybí vládou schválená Strategie digitalizace kulturního obsahu 2013-2020 www.mkcr.cz/scripts/file.php?id=17642‎ 
 
K materiálu je možné se na http://iio.707.cz/egovernment/strategicky-ramec-egov-2014_ 
 
Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/  
 
 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager