LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nabidka duplikatu - PRIRODNI VEDY
From: Radmila Kourilova <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Thu, 27 Jun 2013 16:42:29 +0200
Content-Type:text/plain

Dobry den,

v pripade zajmu o tyto publikace me prosim kontaktujte do 31. cervence.

Dekuji.

Radmila Kourilova
Ustredni knihovna
Prirodovedecka fakulta MU


Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university
1. Superposiční princip v korosních diagramech
2. Sdružené normalisované desarguesovské konfigurace
3. Fotochemické účinky Maxwellových proudů
4. Dolní Svratka  : studie paleopotamologická
5. Fluviatilní terasy střední Svratky
6. Terasy dolní Svitavy a dolní Svratky
7. Předmiocenní relief a miocenní plošiny v oblastni střední Svratky


Práce Brněnské základny Československé akademie věd
1. Nejmladší tektonické poruchy v údolí Dřevnice a Vsetínské Bečvy
2. Výzkum kvarteru u Dolních Kounic a Ivančic
3. Typy venkovského osídlení v Československu
4. Geomorfologické poměry povodí řeky Lučiny
5. Geomorfologické poměry povodí Veverky
6. Korekční metoda stanovení vitamínu B12
7. Režim podzemní vody na území profilu PHP 4 Horní Moštěnice
8. Křídový útvar mezi Svitavami a Ledovicemi
9. Rostlinná společenstva území přesypových písků lesa Doubravy u Hodonína
10. Elektrický mikroklimatický měřicí přístroj  : Mesoklimatický průzkum
střední části Dyjskosvrateckého úvalu
11. Charts for two-parameter lattices
12. Kvarterní studie z okolí Brna
13. Mineralogické a petrografické poměry okolí Štramberka
14. Geologické poměry devonu u Čelechovic a jeho vztahy k okolním oblastem
15. Charakteristické úrovně hladiny podzemní vody a jejich trvání v
objektech mezi Přerovem a Dluhonicemi
16. Přehled geomorfologických poměrů střední části Československé
socialistické republiky
17. Geologický vývoj jižní části Boskovické brázdy
18. Moravské zeměpisné krajiny
19. Kalcit ze Štramberka  : morfologická a krystalogenetická studie

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager